Solidni Pracodawcy dodają skrzydeł

Firma RECARO Aircraft Seating Polska Sp. z o.o. wiodący gracz w branży lotniczej, zdobywa wyróżnienie w projekcie Solidny Pracodawca Roku. Nagroda ta stanowi potwierdzenie zaangażowania firmy w rozwój strategii HR oraz wyjątkowego podejścia do zarządzania personelem.
Celem programu jest wyselekcjonowanie i wyróżnienie przedsiębiorstw, które uznają pracowników za fundament prężnie rozwijającej się organizacji i systematycznie wdrażają innowacyjne podejścia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, dbając o ich rozwój i satysfakcję na co dzień.


– Tytuł Solidny Pracodawca 2024 to dla nas ogromne wyróżnienie, a zarazem po­twierdzenie, iż warto inwestować zarówno czas, jak i zasoby ludzkie w rozwijanie jak najlepszych standardów w naszej firmie. Nagroda ta dodaje przysłowiowych „skrzy­deł” i ma pozytywny wpływ na jeszcze większą motywację do dalszych działań i utwierdza nas w przekonaniu, iż kie­runek obrany przez RECARO jest tym właściwym. W przypadku nagrody Solidny Pracodawca szczególnie cieszy fakt, iż możliwość uczestnictwa w tym konkret­nym programie otrzymaliśmy dzięki nomi­nacji partnera zewnętrznego i nie jest to wynik tradycyjnego zgłoszenia się do pro­gramu bezpośrednio przez Pracodawcę, jak to ma miejsce w przypadku większości konkursów branżowych –
mówi Anna Jacykowska Director Human Resources.

Firma RECARO działa w myśl zasad równego traktowania i różnorodności w miejscu pracy. Pomimo tradycyjnego charakteru branży lotniczej, gdzie praca bywa postrzegana jako domena męż­czyzn, firma może pochwalić się zatrud­nieniem 46% kobiet. Firma z dumą podkreśla swoje zaangażowanie w integrację oraz rozwój zawodowy pracowników niepełnosprawnych, których obecnie jest ponad 30, a także troskę o doświadczonych specjalistów w wieku 50 plus, stanowiących 15% załogi.

W firmie RECARO rozwój zawodowy pracowników odbywa się według jasno określo­nych ścieżek kariery. Akademia RECARO oferuje dostęp do róż­norodnych programów szkoleniowych, w tym specjalistycznych kursów, szkoleń językowych oraz programu rozwoju FLY dla pracowników o dużym potencjale. Takie działania pozwalają pracownikom na stały rozwój zawodowy. Dzięki temu mają możliwość awansu w ramach struk­tury organizacji. Ponadto wprowadzenie meto­dyki szkoleniowej TWI (Training Within Industry) przyczynia się do szybszego, efektywniejszego i bezpieczniejszego wdrażania nowych pracowników. Dodatkowo za­awansowana platforma e-learningowa Skillsoft Percipio umożliwia pracow­nikom rozwijanie umiejętności w do­godnym dla nich czasie i miejscu. Dzięki temu, zdobywanie wiedzy staje się ła­twiejsze i bardziej dostępne.

Mocną stroną firmy jest również aktywne wsparcie inicjatyw pracowniczych, takich jak organizacja „women4women”. Program „women4women” został stworzony z myślą o kobietach i przez kobiety, dając możliwości wymiany doświadczeń, wsparcia i inspiracji. Intencją programu jest kreowanie przestrzeni, w której kobiety mogą się wzajemnie wspierać w realizacji swoich zawodowych i osobistych potrzeb. Inicjatywa ta stanowi zobowiązanie do budowania zrównoważonej kultury organizacyjnej.

W ramach działań CSR firma RECARO ma wiele do powiedzenia, czego potwierdzeniem są podejmowane inicjatywy oraz zdobyte wyróżnienia.
– Otrzymanie tej oraz innych nagród nie byłoby możliwe bez wszystkich osób, które swoją pracą przyczyniły się do sukcesu. Mamy tu na myśli wspaniały, oddany i za­angażowany na 1001 % zespół HR, który każdego dnia potwierdza swoją postawą i działaniem, iż są to właściwe osoby na właściwym miejscu, za co z tego miejsca serdecznie dziękujemy – mówi Anna Ja­cykowska Director Human Resources.
Gratulujemy firmie RECARO zdobycia wyróżnienia w projekcie Solidny Praco­dawca Roku i życzymy dalszych sukcesów w budowaniu przyjaznego i rozwijającego się środowiska pracy.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email