Monthly Archive: maj 2021

0

PGE – jesteśmy zawsze blisko pracownika

Centrum Korporacyjne w Grupie Kapitałowej zatrudnia około sześciuset pięćdziesięciu pracowników, a w całej Grupie Kapitałowej pracuje ich około czterdzieści tysięcy. To z jednej strony daje bardzo duże możliwości, ale rodzi też bardzo dużą odpowiedzialność....

0

Napędzamy eRewolucję mocą naszego zespołu!

Rozmowa z Dagmarą Dudą, Prezeską Zarządu Ekoenergetyka-Polska S.A. o ludzkim wymiarze biznesu, który zmienia oblicze elektromobilności. – Firma konsekwentnie prowadzi ekspansję na nowe rynki i realizuje innowacyjne projekty. Gdzie leży klucz do tego sukcesu?...

0

Budujemy lepszą przyszłość

O sukcesie firmy świadczyć  może między innymi: dobra kondycja finansowa, ilość partnerów biznesowych, lecz jednym z najistotniejszych świadectw będących potwierdzeniem tego, że dana organizacja zasługuje na uznanie jest oddany pracownik. Jak zatem buduje się wybitne organizacje?...

0

Świadomy rodzic to szczęśliwe dziecko

Świat nie zapewnia dzieciom zdrowych warunków do życia i klimatu odpowiedniego dla ich przyszłości. powiednio dzieci. Ich zdrowie i przyszłość są bezpośrednio zagrożone nieustanną degradacją środowiska naturalnego, zmianami klimatu i praktykami marketingowymi czy politycznymi. Na przestrzeni...