BGK – nowocześnie, odpowiedzialnie i globalnie

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego. Bank jest pięciokrotnym laureatem tytułu Solidnego Pracodawcy Roku. Obecnie firma zatrudnia 1881 pracowników, którzy mogą liczyć na szereg programów rozwijających kompetencje i motywujących do efektywniejszej pracy.

Bank Gospodarstwa Krajowego to już nie tylko działanie lokalne, ale również globalne. Od września 2018 roku firma działa w Brukseli, w maju 2019 roku otworzyła swoje podwoje we Frankfurcie, w 2020 w Londynie i Amsterdamie. W bliskiej perspektywie BGK planuje otwarcie kolejnych przedstawicielstw, m.in. w Paryżu i Singapurze oraz Waszyngtonie. Globalne działanie równoznaczne jest z dołączeniem do grona nowoczesnych, odpowiedzialnych międzynarodowych przedsiębiorstw nastawionych na rozwój i doskonalenie zgodne z najnowszymi standardami.

Nowoczesne technologie i work-life balance
Jak przystało na bank XXI wieku, BGK kontynuuje wdrażanie nowoczesnych technologii w procesie rekrutacji. W tym roku do promocji Letniej Akademii BGK wykorzystano Voicebota rekrutacyjnego oraz test feedbackowy promujący aktualne oferty pracy.
BGK wspiera również osoby z niepełnosprawnościami, 50+, kobiety w ciąży oraz młode matki. Wszystko to w ramach działań promujących model work & life balance. Pracownicy mogą liczyć na programy takie jak: bądź ergo, bądź zdrowy, bądź aktywny, bądź spełniony. Kobiety, które wracają do pracy po urlopach macierzyńskich, mogą łączyć przerwę na karmienie (2×30 min.) oraz możliwość wcześniejszego kończenia dnia pracy. Oboje rodziców może korzystać z dwóch dni opieki na każde dziecko do 14 roku życia.
Bank wdrożył ruchomy czas pracy, a więc pracownicy mogą rozpoczynać pracę między godziną siódmą a dziewiątą i proporcjonalnie kończyć pracę po ośmiu godzinach. Zgodnie z najnowszymi standardami wprowadzono również możliwość pracy zdalnej.
Szansa dla młodych

Każdego roku BGK realizuje program praktyk i staży, w ramach którego przyjmuje blisko 60 praktykantów. Dzięki tej inicjatywie absolwenci oraz studenci studiów mogą zdobywać cenne doświadczenie i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w środowisku zawodowym. Dla firmy jest to najlepsza okazja do pozyskiwania talentów, które wzmocnią bankową załogę. Praktykanci mogą uczestniczyć w dwóch programach: Letniej Akademii BGK oraz Startu z BGK.
Pierwszy z wymienionych programów zapewnia studentom możliwość uzyskania przydatnych na dalszej ścieżce kariery referencji oraz certyfikatów. Uczestnicy zatrudniani są na umowy o praktykę absolwencką. Praktyki cieszą się ogromnym powodzeniem. W 2020 roku bank otrzymał blisko 6 000 zgłoszeń.
Drugi z programów, czyli Start z BGK to całoroczne płatne praktyki, trwające maksymalnie 3 miesiące. Mogą w nich brać udział studenci i absolwenci, którzy poszukują pierwszych doświadczeń zawodowych nie tylko w obszarze bankowości i finansów, ale również m.in. HR, IT, prawa czy administracji.
Po odbyciu praktyk najlepiej ocenieni uczestnicy mogą liczyć na pełne zatrudnienie w BGK.

Z myślą o rozwoju pracowników
Pracownicy BGK dostają wiele możliwości podnoszenia kwalifikacji. Począwszy od kursów języka angielskiego, przez szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje miękkie, aż po programy menedżerskie – osoby zatrudnione w banku mają szansę na stałe doskonalenie swoich umiejętności.
Polityka rozwoju pracowników BGK opiera się na dużych projektach rozwojowych, szkoleniach zamkniętych i otwartych, nauce języków obcych oraz studiach podyplomowych. Większość tych działań organizowanych jest w formie szkoleń zamkniętych. Umożliwia to lepsze dostosowanie programu do potrzeb banku oraz przeszkolenie większej liczby osób i efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych.
Ścieżka managera

Dla pracowników debiutujących w rolach managerskich BGK przygotował program rozwojowy „ABC Menedżera”. Uczestnik przedsięwzięcia zapoznaje się z zagadnieniami dotyczącymi prawa i czasu pracy, szacunku w miejscu zatrudnienia, a także rozwija cenne kompetencje menedżerskie. Do tych ostatnich należą m.in. świadomość biznesowa, komunikacja i wywieranie wpływu, rozwój i motywowanie oraz zarządzanie zmianą. Osoby na stanowiskach managerskich rozwijają swoje kompetencje na podstawie wprowadzonego w 2017 roku modelu kompetencji przywódczych BGK. Otrzymują one możliwość skorzystania z ekskluzywnych form rozwoju, takich jak coaching, udział w autorskim programie „Świadome
Przywództwo”, czy seminarium GRID. Menedżerowie na stanowiskach dyrektorskich uczestniczą w kilkudniowym programie rozwojowym opartym na 5 poziomach przywództwa J. Maxwella, natomiast menedżerowie najniższego szczebla rozwijają swoje kompetencje w szkoleniach oraz warsztatach w ramach „Vademecum Menedżera”.
Wspieramy talenty i jesteśmy odpowiedzialni

Pracownicy BGK mogą również liczyć na coaching oraz możliwość wzięcia udziału w otwartych panelach ekspertów, podczas których podejmowane są różne tematy – od spraw czysto zawodowych, aż po hobby. Kolejnym ciekawym programem jest „Bank Talentów” przeznaczony dla wyróżniających się członków załogi. W jego ramach są do wyboru trzy ścieżki – dla ekspertów, dla przyszłych menedżerów i dyrektorów. BGK to również inwestycje społecznie odpowiedzialne i rozwiązania proekologiczne. W lutym 2018 ruszył rządowy program SMOG STOP mający na celu m.in. poprawę jakości powietrza poprzez przeprowadzenie termomodernizacji domów w gminach, w których jest największy problem ze smogiem. W pilotażowym programie wzięły udział 23 gminy wyłonione spośród 33 polskich miejscowości widniejących na niechlubnej liście 50 europejskich miast z najgorszą jakością powietrza. Stale prowadzony jest program wolontariatu pracowniczego, w ramach którego pracownicy podejmują wiele aktywności, jak wsparcie dzieci z domów dziecka lub seniorów, renowacje, sadzenie drzew.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email