PGE – jesteśmy zawsze blisko pracownika

Centrum Korporacyjne w Grupie Kapitałowej zatrudnia około sześciuset pięćdziesięciu pracowników, a w całej Grupie Kapitałowej pracuje ich około czterdzieści tysięcy. To z jednej strony daje bardzo duże możliwości, ale rodzi też bardzo dużą odpowiedzialność. Tym bardziej cieszy nagroda Solidny Pracodawca 2021, która jest potwierdzeniem, że nasze działania są słuszne.

W PGE nie mówimy o zarządzaniu zasobami ludzkimi, o departamentach kadr, ale o zarządzaniu kapitałem ludzkim. Departament odpowiedzialny za ten obszar w PGE S.A. nazywa się Departamentem Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Zasób stanowi coś pasywnego, wykorzystywanego w procesie, kapitał jest zaś bardziej dynamiczny – to wartość, która jest pomnażana. Co więcej – nie sam człowiek jest kapitałem, ale to, co w sobie nosi – jego motywacja, sposób działania, umiejętności, inicjatywa.
Jedną z głównych odpowiedzialności komórek w tym obszarze jest zapewnienie zgodności z prawem we wszelkich działaniach pracodawcy i sprawne prowadzenie procesów transakcyjnych, które pozwalają na przykład na zawarcie formalnie poprawnych umów czy terminowe wypłaty wynagrodzeń. W PGE dominuje jednak przekonanie, że budowanie efektywności i satysfakcji z pracy wyrasta z pokładów leżących zupełnie gdzie indziej. A że to przekonanie się sprawdza, świadczą chociażby wyniki ubiegłorocznego Badania Opinii Pracowników – zmierzone za jego pomocą zaangażowanie w PGE S.A. wyniosło 82 procent (co jest średnią pozytywnych odpowiedzi na pytania składające się na skalę zaangażowania), a w jednej z naszych spółek – PGE Energia Ciepła – 72 procent. Z wykonanych przez PGE benchmarków wynika, że to wysokie wyniki, wyróżniające się na polskim rynku pracy.
Z czego to zaangażowanie się bierze? Jego źródło to ludzie, którzy chcą pracować z pasją. Ważny jest przy tym fakt, że wyraźnie komunikujemy naszą misję i wizję, a także kierunek, w którym zmierzamy. Zgodnie z ogłoszoną w ubiegłym roku strategią, wytyczamy nowe kierunki dla polskiej energetyki, inwestujemy w innowacyjne rozwiązania i dajemy możliwości faktycznego wpływu na to, jak za kilka, kilkanaście lat będzie wyglądała polska energetyka, której funkcjonowanie ma niebagatelny wpływ na codzienne życie milionów Polaków. To daje poczucie ogromnej odpowiedzialności i satysfakcję z pracy przy czymś naprawdę ważnym.
Jednak jaka w tym wszystkim jest rola kapitału ludzkiego? Celem jest oczywiście zapewnianie zmotywowanej kadry, posiadającej odpowiednie kompetencje, ale też trzeba na to spojrzeć przez pryzmat codzienności. Przede wszystkim wiele pracy wkładane jest w kształtowanie postaw i kompetencji menedżerskich. W PGE nie funkcjonuje podejście, że menedżer jest tylko od zarządzania i organizowania pracy, a wszelkimi innymi zmartwieniami, w tym komunikacją czy incydentalnymi problemami ma się zająć hr-owiec czy kadrowa. To z menedżerami pracownicy spędzają najwięcej czasu, z nimi mają zbudowaną najgłębszą relację, to oni powinni być dla nich mentorami i to oni powinni być pierwszym punktem kontaktu czy udzielenia informacji zwrotnej. Z jednej strony organizowane są kompleksowe szkolenia dotyczące delegowania zadań, komunikowania się z pracownikami, ale też wskazujące na istnienie różnych stylów menedżerskich. Nieustannie podkreślana jest rola menedżera w kaskadowaniu informacji. Świetnym przykładem takich działań może być to, że na początku pandemii, kiedy do tej pory incydentalna praca zdalna stała się nową normą, przygotowano krótkie informatory dotyczące dobrych praktyk dla pracowników i pożądanych zachowań menedżerskich w trakcie pracy zdalnej, obejmujące takie zagadnienia jak zarządzanie zespołem rozproszonym, komunikowanie się na odległość, radzenie sobie ze stresem i emocjami, czy o samoświadomości i postawie lidera. Menedżerowie mogą liczyć także na bieżące wsparcie w przypadku spadku efektywności pracowników, chęci rozwoju i zajęcia się nowymi, rozwijającymi zadaniami – pracownicy komórek Zarządzania Kapitałem Ludzkim służą radą, ekspertyzą czy uczestniczą w spotkaniach, jednak nie wyręczają.
Sporym wyzwaniem bywa również budowanie spójnej tożsamości pracowników zatrudnionych u licznych pracodawców. Żeby efektywniej dawać poczucie jedności i koordynować działania, powołana została rada składająca się z przedstawicieli komórek Zarządzania Kapitałem Ludzkim w całej Grupie, której zadaniem jest koordynowanie poszczególnych inicjatyw i polityk, ale też dzielenie się dobrymi praktykami i narzędziami. Na poziomie pracowników służy temu chociażby Włącz Prąd – wydarzenie mające miejsce w ciągu paru miesięcy od zatrudnienia, gdzie osoby dołączające w szeregi Grupy spotykają się na PGE Narodowym, zapoznają się z Grupą i sobą nawzajem. Oczywiście na czas pandemii ten projekt został zmodyfikowany, jednak na tyle wrósł już w tradycje Grupy, że będzie kontynuowany, kiedy tylko pojawi się taka możliwość.
W Grupie PGE kwestie BHP traktowane są priorytetowo. Funkcjonuje Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy w Grupie Kapitałowej, która wyznacza kierunki i zobowiązuje poszczególne spółki do organizowania prac w sposób eliminujący lub ograniczający zagrożenia oraz ciągłego doskonalenia działań na rzecz poprawy BHP. Kluczowe jest tutaj powiązanie systemu zarządzania BHP z procesami biznesowymi – bezpieczeństwo nie jest bowiem dziedziną odrębną od codziennej pracy, ale jej fundamentem. Sytuacja BHP w Grupie PGE jest regularnie omawiana na posiedzeniach zarządu PGE. Jednym z przejawów takiej dbałości jest wdrożenie narzędzia informatycznego, służącego do zbierania informacji nt. incydentów BHP w całej Grupie Kapitałowej, w tym wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych o wysokim potencjale. Zdobyta w ten sposób wiedza jest kapitalizowana w postaci dodatkowych działań w obszarze BHP, które są podejmowane w całej Grupie Kapitałowej, bądź w formie alertów do organizacji w celu podjęcia wyprzedzających działań w pozostałych lokalizacjach.
Wywodzi się to także z troski o pracownika, która wyraża się w odpowiednim organizowaniu procesów, prowadzeniu projektów, ale także w codziennych działaniach. Jako przykład warto podać, że w PGE S.A. zakupiono koncentratory tlenu i pulsoksymetry, które pracownicy mogą wypożyczyć w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Pandemia jest również dużym obciążeniem psychicznym – dlatego na jej początku uruchomiono specjalną infolinię z psychologiem, a nawet dzisiaj pracownicy PGE S.A. mają możliwość korzystania z nielimitowanego wsparcia psychologa w ramach umowy z dostawcą usług medycznych.
PGE jest spółką giełdową, jednak to nie dane finansowe czy tabele w Excelu tworzą wyni­ki – robią to ludzie, dlatego tak ważna jest troska o nich. Odpowiadając więc na pytanie postawione we wstępie: jak buduje się zaangażowanie w PGE? Przede wszystkim właśnie poprzez traktowanie pracowników z szacunkiem i dbanie o ich potrzeby. Codzienne rozmowy i otwarte drzwi. Ciągłe doskonalenie, rozwój, partnerstwo, odpowiedzialność – to działa w obie strony i pozwala budować relacje opierające się na zaufaniu i tworzeniu coraz lepszego miejsca. Takiego, do którego ludzie przychodzą z pasją i zaangażowaniem.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email