Coca-Cola HBC Polska Solidnym Pracodawcą!

Coca-Cola to jedna z bardziej rozpoznawalnych marek na świecie oraz symbol współczesnej kultury. To także system firm, który na całym świecie zatrudnia setki tysięcy pracowników, wspiera liczne organizacje oraz działa na wielu płaszczyznach życia społecznego.
Coca-Cola na świecie towarzyszy konsumentom już od 130 lat. W Polsce system firm Coca-Cola obecny jest od ponad 30 lat, towarzysząc Polakom w najważniejszych momentach, a także inicjując ważne programy środowiskowe i społeczne.

W ramach tegorocznej edycji kapituła projektu Solidny Pracodawca Roku poddała ocenie kwestie prowadzonej polityki personalnej oraz Społecznej Od­powiedzialności Biznesu, przyznając firmie Coca-Cola HBC Polska tytuł w kate­gorii ogólnopolskiej.
– Tytuł Solidny Pracodawca to dla nas ważne wyróż­nienie, które potwierdza, że nasze starania o bycie partnerem 24/7 dla naszych pracowników, klientów i konsumentów, a także ciągłe two­rzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy oraz kreowanie pozy­tywnych doświadczeń zawodowych przyniosły wymierne efekty. Wspólnie przekształciliśmy wszystkie wyzwania w możliwości, szybko dostosowaliśmy się do nowej rzeczywistości, zmie­niliśmy nasze sposoby pracy, pro­cesy, wprowadziliśmy rozwiązania cyfrowe do codziennego życia i co najważniejsze, promowaliśmy nowe, kluczowe zachowania w całej naszej jednostce biznesowej, aby zapewnić naszym pracownikom poczucie bezpieczeństwa, stały kontakt i jak najlepsze doświadczenia w pracy. Mam zaszczyt zadedykować tę na­grodę naszym pracownikom, którzy poświęcają swój czas, wysiłek, pasję i to dzięki nim zachodzą wszystkie zmiany w Coca-Cola HBC Polska i Kra­je Bałtyckie – mówi Liza Shybanova, Dyrektor ds. Personalnych Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.
Działając od ponad 30 lat na polskim rynku i utrzy­mując pozycję lidera, firma dosko­nale wie, jak ważnym elementem w ogólnym funkcjonowaniu przed­siębiorstwa jest wzorcowa polity­ka personalna. Zrozumienie, iż to pracownicy stanowią najwyższą wartość każdego przedsiębiorstwa stanowi klucz do sukcesu firmy. Doświadczenie, wiedza oraz najwyższe, międzynarodowe standardy pozwoliły firmie wy­pracować najbardziej optymalne sposoby działań na wielu płaszczyznach jej funkcjonowania.

Zrównoważona przyszłość

Nieodłącznym elementem działalności Coca-Cola HBC Polska oraz kluczowym elementem jej strategii biznesowej jest zrównoważona przyszłość. Firma nieustannie dąży do rozwoju przy jednocze­snym wsparciu lokalnych społeczności oraz dbałości o środowisko naturalne, co potwierdzają liczne inicjatywy na rzecz Świata Bez Odpadów czy wsparcia młodych na rynku pracy, od lat doceniane przez niezależnych ekspertów. Coca-Cola HBC Polska niezmiennie pozostaje liderem branży FMCG w Rankingu Odpo­wiedzialnych Firm. Jej działania w zakresie ochrony środowiska, polityki personalnej oraz CSR co roku stawiane są za przykład dobrych praktyk w raporcie Forum Odpowiedzialnego Bizne­su.
Firma od lat podejmuje działania w trzech kluczowych obszarach: design opakowań, zbiórka i recykling odpadów oraz nawiązywanie partnerstw na rzecz Świata Bez Odpadów. Coca-Cola HBC Polska aktywnie angażuje się w tworzenie systemu depozytowo-kaucyjnego w Polsce, który pozwoli zamknąć obieg gospodarowania odpadami. Co więcej, inicjuje i uczestniczy w licznych kampaniach społecznych na rzecz edukacji na temat selektywnej zbiórki odpadów, dzięki której odpowiednio segregowane odpady mogą zyskać nowe życie. Coca-Cola HBC Polska podejmuje również działania na rzecz ochrony za­sobów wodnych, a także nie pozostaje obojętna wobec wyzwań społecznych związanych z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy, oferując młodym pomoc w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących wy­boru ścieżki zawodowej.

O Coca-Cola HBC Polska

Coca-Cola HBC Polska to jedna ze spółek systemu firm Coca-Cola w Polsce. Coca-Cola HBC Polska jest oddziałem Grupy Coca-Cola HBC, działającym na 28 rynkach, na 3 kontynentach. Firma odpowiada za produkcję, sprzedaż i dystrybucję produktów z portfolio The Coca-Cola Company. W Polsce firma oferuje ponad 25 znanych i lubianych marek, takich jak: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, FuzeTea, Cappy, a także kawy COSTA COFFEE czy ofertę alkoholi premium. Coca-Cola HBC Polska zatrudnia ponad 1800 osób.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email