Solidność i bezpieczeństwo – Lubelski Węgiel Bogdanka

Rozmowa z Arturem Wasilewskim – Zastępcą Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz Adamem Partyką – Zastępcą Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych.


– Proszę opowiedzieć o wartościach, jakimi kieruje się firma tworząc strategie polityki personalnej?
–Prowadzona przez spółkę polityka personalna kładzie silny nacisk na bezpieczeństwo pracy, zaangażowanie społeczne, odpowiedzialność i rozwój kompetencji. Zdajemy sobie sprawę, że każde odejście pracownika wiąże się z utratą posiadanego przez niego doświadczenia, know-how oraz specjalistycznej, bardzo praktycznej wiedzy. Wspomniane przeze mnie powyżej elementy polityki personalnej pozwalają na skuteczne kierowanie zasobami ludzkimi kopalni, zwiększanie zaangażowania pracowników oraz budowanie pozytywnego wizerunku organizacji w społeczności lokalnej i naszej trudnej branży. (Artur Wasilewski – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych).
– Jakimi cechami określiłby Pan Lubelski Węgiel Bogdanka jako pracodawcę?
– Lubelski Węgiel Bogdanka jest postrzegany jako stabilny, nowoczesny i odpowiedzialny pracodawca, oferujący atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz możliwości rozwoju zawodowego dla swoich pracowników. Bogdanka oferuje stabilne zatrudnienie, co jest istotne dla pracowników i ich rodzin, zapewniając pewność dochodów oraz perspektywę długoterminowej pracy. Ponadto spółka angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej, co buduje więzi między firmą a społecznością oraz sprawia, że pracownicy czują się częścią czegoś większego niż tylko miejsca pracy. (Artur Wasilewski – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych).
– Zdobywając tytuł Solidny Pracodawca Roku potwierdzają Państwo, iż prowadzona przez Państwa organizację polityka personalna jest na najwyższym poziomie. Co dla Państwa oznacza to wyróżnienie?
– Tytuł stanowi dla nas ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że nasza polityka personalna jest efektywna i zgodna z najwyższymi standardami. To dowód uznania dla naszych działań na rzecz pracowników, ich rozwoju. To także zachęta do dalszej pracy nad tworzeniem atrakcyjnego i zrównoważonego środowiska pracy dla naszej załogi. (Artur Wasilewski – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych).
– Pracownicy to najistotniejszy kapitał każdej organizacji. Jakie Pana zdaniem działania pozwalają pracownikom osiągać najlepsze wyniki oraz satysfakcję?
– Naszą wiodącą działalnością jest wydobycie węgla – to praca obarczona ryzykiem i podatnością na zjawiska geologiczne nie zawsze możliwe do kontroli przez człowieka. Charakter prowadzonej przez LW Bogdanka działalności gospodarczej powoduje, że pracownicy zatrudnieni w kopalni, zwłaszcza pod ziemią, narażeni są na wiele zagrożeń naturalnych i technicznych.
Wdrożyliśmy szereg bardzo surowo przestrzeganych i obowiązujących każdego pracownika polityk, instrukcji i wytycznych związanych z bezpieczeństwem. Dbamy, aby nasi pracownicy nie tylko je znali, ale przede wszystkim, aby wiedzieli, że przestrzeganie wprowadzonych zasad może uratować życie i zdrowie własne i kolegów ze zmiany. (Adam Partyka – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych).
– Proszę opowiedzieć o planach i celach firmy na najbliższe lata?
– Chcemy utrzymać pozycję lidera wśród pracodawców na Lubelszczyźnie oraz rozwijać nasze najlepsze praktyki pracownicze. Chcemy także stworzyć takie środowisko pracy, które zapewni przyszłość nie tylko dzisiejszym pracownikom, ale także następnym pokoleniom. Te elementy zapisaliśmy w naszej nowej Strategii, którą opublikowaliśmy w 2023 roku. (Adam Partyka – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych).

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email