Rozwijamy Pocztę Polską z troską o środowisko

Poczta Polska to największa firma świadcząca usługi logistyczne w Polsce, a także jeden z czołowych rodzimych pracodawców pod względem zatrudnienia. Firma użytkuje tysiące nieruchomości, w tym wielkopowierzchniowe i umaszynowione sortownie oraz flotę ponad 5000 pojazdów. Skala działalności spółki sprawia, że trudno jest przecenić jej wpływ na środowisko naturalne. Czy zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes wpisują się w priorytetowe kierunki rozwoju
Poczty Polskiej? Rozmawiamy o tym z Prezesem Zarządu Spółki, panem Krzysztofem Falkowskim.

– Poczta Polska obejmuje swoim zasięgiem funkcjonowania cały kraj. Czy uwzględniają Państwo w swojej działalności wymagania związane ze zrównoważonym rozwojem i wpływem na środowisko naturalne?
– Poczta Polska dysponuje siecią ponad 7600 placówek, obecnych w każdym zakątku naszej ojczyzny. Każdego dnia dostarczamy ponad trzy miliony różnych przesyłek. Zatrudniamy ponad 67 tysięcy osób. Skala naszej działalności jest więc bezdyskusyjna – jesteśmy ogromną firmą. Przy tak dużej organizacji ważnym jest, aby podejmowane działania były odpowiednio skoordynowane i miały wsparcie przedstawicieli organów korporacyjnych spółki. Dlatego kiedy na początku 2021 roku ogłaszaliśmy średnioterminową strategię naszej firmy, jeden z pięciu podstawowych celów strategicznych określiliśmy mianem „Zielonej Poczty Polskiej”. Dziś jest to element transformacji, który uwzględniamy podejmując nowe inwestycje i decyzje związane z przyszłością znanej wszystkim Polakom marki.
– Działanie w stylu „eko” stało się popularne w ostatnich latach. Niektóre firmy robią w tym zakresie naprawdę dużo. Co Poczta Polska robi, aby być firmą przyjazną dla środowiska?
– Staramy się być rozpoznawani jako firma odpowiedzialna społecznie. Dbałość o środowisko wpisuje się w tę odpowiedzialność. Świadomie i systematycznie zmieniamy technologię ogrzewania na energooszczędną. W naszych sortowniach modernizujemy oświetlenie i umaszynowienie. Takie inwestycje oznaczają redukcję zużycia energii i obniżenie emisji dwutlenku węgla. Wyniki cyklicznie podejmowanego audytu energetycznego pokazują, że dzięki stosowaniu oświetlenia LED i inteligentnych rozwiązań zmniejszających pobór energii ograniczamy negatywny wpływ na środowisko związany z prowadzeniem działalności gospodarczej na tak wielką skalę. Sukcesywnie uzupełniamy bazę naszych pojazdów dostawczych samochodami, które spełniają nowe, bardziej wymagające normy europejskie. Pracownikom zapewniamy narzędzia umożliwiające budowanie ekologicznych nawyków – oszczędzanie wody, papieru, energii elektrycznej. Działamy zatem wielowektorowo.
– Wspomniał Pan o audytach energetycznych. O jakie badania chodzi?
– W naszym Centrum Infrastruktury zatrudniamy ekspertów, których celem jest dokumentowanie wpływu działalności spółki na środowisko naturalne. Bazując na tej wiedzy możemy identyfikować obszary, które wymagają naszej troski oraz pozwalają realizować przedsięwzięcia ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej i pozyskanie świadectw w tym zakresie („białych certyfikatów”).
Zgodnie z wymogami prawa, Poczta Polska systematycznie prowadzi audyty energetyczne obejmujące całkowite zużycie energii elektrycznej, cieplnej i paliw w spółce. Takie badania zostały wykonane w 2017 i w 2021 roku. Podczas ostatniego audytu zweryfikowano: 4724 lokale i budynki, 5928 środków transportu i około 168 900 urządzeń wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Badanie wykazało, że względem poprzedniego audytu Poczta Polska wykorzystała o 4 025 831,24 kWh energii mniej, a to oznacza redukcję emisji CO2 aż o 16 319 ton rocznie! Zmniejszenie emisji CO2 możliwe było przede wszystkim dzięki rezygnacji z kotłowni własnych i przejściu na zaopatrzenie systemowe oraz systematycznym inwestycjom w modernizację oświetlenia w wybranych obiektach własnych.
– Strategia, inwestycje, audyty – czy jest w tym wszystkim miejsce na edukację? Przecież dysponujecie Państwo wielkimi możliwościami.
– Owszem. Przez cały rok prowadzimy edukację ekologiczną skierowaną do tysięcy pracowników Poczty. Specjaliści publikują materiały i zachęcają do stosowania praktycznych wskazówek w pracy i w codziennym życiu. W Poczcie Polskiej pracuje ponad 67 tysięcy osób. Promowanie dobrych nawyków wśród pocztowców wpływa na ogromną liczbę osób – bliskich naszych pracowników. Należy również pamiętać o wyjątkowym narzędziu edukacyjnym, którym dysponujemy. Oczywiście mam tutaj na myśli nasze znaczki pocztowe. Za pomocą miniaturowych dzieł sztuki promujemy bowiem także wiedzę i troskę o środowisko naturalne wśród Polaków.
– Czy z rozwiązań przyjaznych dla środowiska mogą korzystać także klienci Poczty Polskiej?
– Wszystkie rozwiązania wewnętrzne realizowane są także z myślą o klientach. Chcielibyśmy, aby mieli poczucie, że korzystają z usług firmy, która działa odpowiedzialnie. Nie musi to wcale oznaczać spadku jakościowego – jest wręcz odwrotnie. Obserwując trendy rynkowe, rozwijamy sieć punktów odbioru i nadawania przesyłek. W tym momencie mamy ich około 17 tysięcy. Obok placówek pocztowych są to także sklepy Żabka, Biedronka, Lewiatan, ABC, Delikatesy Centrum, kioski czy saloniki prasowe RUCH. Klient odbiera przesyłkę w dogodnym dla siebie czasie i terminie z jednego wybranego przez siebie miejsca. Kurierzy nie muszą jeździć od posesji do posesji, co ogranicza emisję spalin i dwutlenku węgla.
– Rozwiązania na rzecz środowiska to także wspomniany przez Pana świat e-usług. Co Państwo oferują w tym zakresie już w tej chwili?
– Rozwiązania cyfrowe to obszar, w którym intensywnie się rozwijamy. Pandemia przyspieszyła wiele procesów. Bez konieczności drukowania można np. nadać przesyłkę, uzyskać potwierdzenie jej doręczenia oraz zwrotu czy informację o awizacji. Online można także zamówić usługi: polecony do skrzynki, dosyłanie korespondencji pod właściwy adres czy ponowne doręczenie awizowanej przesyłki. Poczta
Polska jako Operator Wyznaczony odgrywa kluczową rolę w procesie cyfryzacji kraju. Zgodnie z Ustawą o doręczeniach elektronicznych staliśmy się dostawcą nowych publicznych usług: rejestrowanego doręczenia elektronicznego i przesyłki hybrydowej w systemie e-Doręczenia. Gdy w pełni zaczniemy z nich korzystać – jako firmy i osoby prywatne – można powiedzieć, że w komunikacji zajdzie prawdziwa ekologiczna rewolucja. Już teraz wiele spraw, szczególnie z podmiotami komercyjnymi, załatwiamy online, coraz częściej np. opłacamy faktury, które otrzymujemy mailowo. Szeroko rozumiane sprawy urzędowe załatwiamy jednak nadal bardzo często poprzez formę papierową, listową. Zmiany w tym zakresie, przeniesienie komunikacji na linii państwo-obywatel do przestrzeni elektronicznej, ograniczą chociażby zużycie potrzebnych do drukowania, a następnie logistyki surowców, a co za tym idzie – wydatnie zmniejszą negatywny wpływ na środowisko naturalne.
– Dziękuję za rozmowę.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email