fb serwis – ludzie z pasją

Nagroda ta stanowi potwierdzenie dobrze obranego kierunku w zakresie prowadzonej polityki personalnej. Jest również swoistym uznaniem dla ciężkiej pracy i zaangażowania całego zespołu FBSerwis w kreowanie przyjaznego miejsca pracy, zapewniającego komfort, poczucie stabilizacji i możliwości rozwoju zawodowego. Sposób, w jaki firma dba o pracownika wynika z wartości oraz ukierunkowania na budowanie przyjaznej atmosfery pracy. Wzajemny szacunek, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz współpraca to zachowania, które grupa stara się wzmacniać.

Firma świadczy usługi dla mieszkańców, użytkowników dróg czy użytkowników obiektów handlowych i użyteczności publicznej. Aby zaspokajać potrzeby interesariuszy i pracować bardziej efektywnie w zespołach, cała grupa kieruje się firmowymi wartościami. Odpowiedzialność, etyka, współpraca i ambicja to wartości, które przyświecają jej w codziennej pracy. FBSerwis nie poprzestaje w poszukiwaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą budować lepszą przyszłość dla następnych pokoleń.
FBSerwis SA została założona przez Ferrovial Services Ltd. i Budimex SA w 2012 roku. Od 2019 roku jedynym i 100% udziałowcem FBSerwis jest spółka
Budimex SA. W maju 2022 roku przedsiębiorstwo obchodziło 10-lecie powstania. Wraz z pracownikami i współpracownikami, w różnych rejonach Polski, firma świętowała sukcesy oraz rozwój na przestrzeni lat. W 2012 roku zaczęła z jednym kontraktem, a obecnie zatrudnia blisko 1400 osób w lokalnych biurach i w spółkach Grupy w całej Polsce. Pracownicy zatrudnieni są w oparciu o umowy o pracę i mają możliwość korzystania z dodatkowych benefitów, takich jak: opieka zdrowotna wzbogacona o pakiet stomatologiczny, dodatkowe ubezpieczenie na życie oraz karta
Multisport. Pracownicy fizyczni otrzymują premię świąteczną na święta Bożego Narodzenia. Z okazji urodzin albo imienin każdy pracownik ma prawo skorzystać z dodatkowego dnia urlopu, a w okresie pandemii COVID-19 i okresu szczepień, w ramach zachęty, firma oferowała 1 dzień dodatkowego urlopu za każdą dawkę szczepienia. W tym trudnym dla wszystkich okresie, biorąc pod
uwagę szczególny rodzaj usług,
jakie oferuje Grupa FBSerwis dla społeczeństwa, starała się zadbać o pracowników w szczególny sposób – od początku pandemii firma zapewniała maseczki i płyny dezynfekcyjne dla wszystkich pracowników, odpowiednie układanie grafików pracy, pracę hybrydową, badania PCR, izolację oraz szczepienia.
Każdy pracownik GrupyFBSerwis może również wziąć udział w Programie Poleceń Pracowniczych, które wiążą się z dodatkową gratyfikacją finansową dla pracownika polecającego.
W całej Grupie FBSerwis ze szczególną uwagą dba się o aspekt bezpieczeństwa pracowników. Zespół BHP aktywnie weryfikuje wszelkie potencjalne zagrożenia oraz wspiera menedżerów i pracowników w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na każdym kontrakcie i w każdej spółce Grupy.
Grupa FBSerwis to ludzie, którzy ją tworzą. Dlatego tak ważna jest dbałość o rozwój pracowników. Firma stawia na wzbogacenie pracowników w nowe uprawnienia i rozwój kompetencji. Realizuje takie programy rozwojowe jak program talentowy Challenge Club, którego sam proces szkoleniowy trwa półtora roku, a uczestnicy są dobierani poprzez weryfikację wcześniej przygotowanego przez menedżerów case study. Ważna jest tu sama motywacja do udziału w projekcie uczestników. Innym projektem rozwojowym o dużej skali jest program Horyzont 2025, który dotyczył budowania Profilu Lidera FBSerwis, a następnie rozwoju menedżerów w ramach zidentyfikowanych w profilu kompetencji, czy też dedykowanego dla menedżerów jednej z dywizji Development Center.
Wszyscy pracownicy Grupy FBSerwis mają możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Jako organizacja firma dysponuje autorskim programem szkoleniowym Akademia Managera FBSerwis dedykowanym nie tylko pracownikom na stanowiskach menedżerskich lecz także tym, którzy do nich aspirują.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email