W trudnych czasach

Mijające lata nie szczędziły polskim firmom trudności, z którymi musiały się mierzyć na każdym poziomie swojej działalności. Trudne lata pandemii i ogólnoświatowe komplikacje społeczno-gospodarcze, a także konflikt zbrojny w Ukrainie bez wątpienia wywarły na biznesie swoje piętno. Sieć Media Expert, pomimo niesprzyjających warunków, nie zeszła jednak ze ścieżki swojego rozwoju i co roku, konsekwentnie, budujemy jej wartość i wzmacniamy kluczową pozycję na rynku. Osiąganie założonych celów w dużej mierze wynika z efektywnej strategii zarządzania kadrami. Jako odpowiedzialny, doświadczony pracodawca staramy się elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby naszych pracowników, budować ich poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i świadomości przynależności do grupy osób, które łączy nie tylko wspólna praca, ale i wartości oparte na przyjaznych relacjach, społecznej empatii i możliwości realizacji swoich zawodowych ambicji.
Bezpieczeństwo i stabilizacja zatrudnienia w oparciu wyłącznie o umowę o pracę, czy benefity socjalne to w Media Expert absolutny standard. I choć dziś naszą społeczność tworzy ponad 11 tys. osób, to nie zapominamy, że każda z nich stanowi odrębność, definiowaną własnymi planami i aspiracjami zawodowymi. Dbamy o to, aby nigdy nie osiągnęły one w strukturach Media Expert tzw. szklanego sufitu i aby zawsze miały przestrzeń do rozwoju i poszerzania swoich kompetencji bez konieczności zmiany miejsca pracy. Tworzymy indywidualne ścieżki kariery, zachęcamy do podnoszenia kwalifikacji, cenimy doświadczenie, które nasi pracownicy zdobyli w swojej dotychczasowej pracy w różnych obszarach funkcjonowania sieci. O efektywności tych działań niech świadczy fakt, że zdecydowana większość naszej kadry menedżerskiej to pracownicy, którzy zaczynali pracę w Media Expert od niższych szczebli.
Od lat staramy się tworzyć naszą społeczność w przeświadczeniu, że satysfakcjonująca praca oparta jest na zasadzie wzajemnego szacunku, solidarności i współpracy, a nie współzawodnictwa. Chcemy tworzyć przyjazne miejsca, w których poza realizacją zawodowych obowiązków jest przestrzeń do dzielenia się swoimi pasjami, budowania koleżeńskich, a niekiedy i przyjacielskich relacji. Wzmacniamy również postawy wzajemnej akceptacji, empatii i gotowości niesienia pomocy potrzebującym. Nasi pracownicy angażują się w projekty wolontariatu pracowniczego i inicjatywy charytatywne, których koordynacją zajmuje się, działająca przy sieci Media Expert, Fundacja Mediaexpert „Włącz się”. I choć na przestrzeni ostatnich lat aktywnie wspieraliśmy polską służbę zdrowia w okresie pandemii, jednostki GOPR i WOPR czy placówki edukacyjne i wychowawcze, to spektrum działania tej instytucji nie ogranicza się wyłącznie do dużych, ogólnopolskich i regionalnych inicjatyw charytatywnych. Otaczamy również opieką naszą mediaexpertową społeczność. Uruchomiony w tym roku program zachęcający do profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi cieszy się coraz większym zainteresowaniem żeńskiej części naszych kadr. W obliczu osobistych tragedii Fundacja wspiera organizacyjnie zbiórki środków finansowych, zapewnia opiekę psychologiczną czy prawną.
Od lutego takim wsparciem objęliśmy niemal pół tysiąca naszych ukraińskich koleżanek i kolegów, którzy w okupowanej przez Rosję Ukrainie pozostawili swoich najbliższych.
Niezmiernie cieszymy się, że podejmowane przez nas wysiłki na rzecz budowania przyjaznych miejsc pracy po raz kolejny zostały docenione przez kapitułę programu Solidny Pracodawca. Ten zaszczytny tytuł to potwierdzenie, że oś naszych działań, wyznaczana przez takie wartości jak bezpieczeństwo zatrudnienia, satysfakcjonujące wynagrodzenie, poszanowanie indywidualności i osobistych ambicji, a także tworzenie przestrzeni do wspólnego zmieniania świata na lepsze, to właściwy kierunek i dobrze rozumiana rola odpowiedzialnego pracodawcy. Szczególnie w obliczu dzisiejszych, społeczno-ekonomicznych wyzwań.

Grzegorz Tyluś,

Dyrektor HR Media Expert

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email