Praca w IKEA. Znaczy więcej.

Sposób, w jaki dbamy o pracowników w IKEA, wynika z naszej kultury organizacyjnej i wartości,
oraz kompetencji przywódczych. Szacunek, dawanie dobrego przykładu, wspólna praca, a przede wszystkim troska o ludzi i planetę są naszymi drogowskazami.

W tym roku wprowadzamy w IKEA nowe podejście „Leadership by all”. Jego ideą jest ewolucja przywództwa, które staje się udziałem wszystkich pracowników_czek. Ma ono być przede wszystkim:
Włączające – w IKEA wierzymy, że poczucie przynależności i wspólnoty jest tym, co wyzwala w ludziach to, co najlepsze. Rolą Lidera_ki jest stwarzać innym przestrzeń do realizowania własnego potencjału i pomysłów oraz osiągania wyznaczonych celów. W ten sposób budujemy zaangażowanie, poczucie sprawczości, innowacyjność, ambicje i odpowiedzialność za swoją efektywność oraz rozwój, co, bez względu na pochodzenie, tożsamość, pozycję czy rolę, jest kluczowe dla naszego sukcesu.
Zbudowane na wartościach – są one sercem naszego przywództwa. Prawdziwy duch IKEA opiera się na pasji, ciągłym dążeniu do ulepszania, świadomości kosztów oraz gotowości do brania odpowiedzialności za biznes i za ludzi, którzy go tworzą.
Dla wszystkich – konieczne jest wzięcie odpowiedzialności przez każdego i każdej z nas. Wszyscy jesteśmy częścią tej zmiany – inspirujemy się nawzajem, motywujemy do ciągłej nauki i osiągania kolejnych celów.
Jedną z oczekiwanych kompetencji przywódczych jest nawigowanie w nieznanym, czyli umiejętność szukania nowych szans i możliwości w obliczu wyzwań przy jednoczesnym zadbaniu o zdrowie i samopoczucie swoje oraz innych. Ostatnie lata to ciągłe mierzenie się z nieznanym: pandemią, wojną, a obecnie kryzysem energetycznym i rosnącymi kosztami życia. To wszystko sprawia, że nieustanie szukamy nowych sposobów działania i wspierania pracowników_czek. Dlatego w roku 2022 postawiliśmy na benefity związane ze wzmacnianiem poczucia bezpieczeństwa i stabilności, a jednocześnie budowaliśmy zaangażowanie wokół tematu wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących. W obliczu kryzysu humanitarnego związanego z wojną na Ukrainie wdrożyliśmy „Dni na pomoc” – dodatkowe, płatne dni wolne, które każdy pracownik mógł wykorzystać na wolontariat. Wprowadziliśmy również ubezpieczenie na życie i zdrowie w całości finansowane przez IKEA, by pracownicy poczuli się chronieni i zabezpieczeni finansowo, bez obciążania swojego domowego budżetu. Nasi pracownicy i ich rodziny mogą również korzystać z Programu Wsparcia, który zapewnia porady ekspertów w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego, doradztwa finansowego czy prawnego. Pracownicy mogą zawsze zwrócić się z wnioskiem o wsparcie w obliczu szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej czy zdrowotnej w ramach ZFŚS. W szczególnych okresach, takich jak na przykład pandemia czy kryzys energetyczny, uruchamiamy dodatkowe środki i rozwiązania.
Od 2020 roku IKEA realizuje strategię nastawioną na równość, różnorodność i włączanie oraz strategię w obszarze zrównoważonego rozwoju. Zrealizowaliśmy takie inicjatywy jak „Tak! dla edukacji klimatycznej” wraz z WWF Polska czy „Pokój Nastolatka” z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Istotna jest także kwestia równości płci: obecnie luka płacowa w IKEA jest mniejsza niż 0,5%, wśród osób zatrudnionych 56% stanowią kobiety, a na stanowiskach menedżerskich jest ich 54%. W 2022 roku zorganizowaliśmy program stażowy „Zwiększanie kompetencji zawodowych osób z doświadczeniem uchodźczym”. Celem programu jest włączenie takich osób do społeczności IKEA oraz wsparcie w budowaniu umiejętności cenionych na polskim rynku pracy. Program, oprócz pracy w różnych działach w sklepie, obejmuje udział w zajęciach z j. polskiego i warsztatach kulturowych, jak również pomoc psychologiczną i prawną ze strony naszego partnera Fundacji Ocalenie. Chcemy w ten sposób inspirować innych pracodawców oraz realnie wpływać na sytuację uchodźców i uchodźczyń na rynku pracy. Pragniemy obalać stereotypy i zmienić narrację wokół osób z doświadczeniem uchodźczym oraz budować społeczność aktywnie wspierającą włączanie różnorodnych utalentowanych osób. W pierwszej edycji programu w IKEA Warszawa Targówek udział wzięło 10 uczestniczek i uczestników, z których 67% znalazło zatrudnienie w IKEA po jego zakończeniu. W 2023 roku będziemy kontynuować program i rozszerzymy go do grupy minimum 30 osób w kilku sklepach w Polsce.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email