Grupa Raben Solidnym Pracodawcą

W Grupie Raben mówimy o sobie People with Drive. To nasz wyróżnik, który jest kwintesencją naszej kultury organizacyjnej i wartości firmowych.Dążymy do przyciągania najbardziej utalentowanych pracowników, zatrzymywania ich
i oferowania im różnorodnych możliwości rozwoju osobistego.

Najważniejszymi elementami naszej strategii HR jest wspieranie zaangażowania i rozwoju naszych pracowników. Kultura korporacyjna Raben jest definiowana i kształtowana z udziałem pracowników poprzez ankiety i podczas warsztatów odbywających się we wszystkich 15 krajach, w których działamy. Bardzo zależy nam na budowaniu kultury angażującej naszych pracowników – dlatego też regularnie przeprowadzamy badania ich satysfakcji. Uważnie wsłuchujemy się w ich opinie. Są one dla nas inspiracją do wprowadzania zmian i nowych projektów. Robimy to zawsze z pracownikami, ponieważ wszyscy mamy wpływ na to, jak nam się wspólnie pracuje. Takie podejście bierze się z funkcjonujących w naszej firmie wartości, jakimi są: Przedsiębiorczość, Partnerstwo i Wyzwania. Jednocześnie wdrażamy rozwiązania organizacyjne i technologiczne podnoszące wydajność naszej pracy i wspierające pracowników w bezpiecznym i efektywnym wykonywaniu codziennych obowiązków.
Ubiegły rok przeznaczyliśmy na wdrożenie innowacyjnego narzędzia do zarządzania procesami HR w Grupie Raben. Zdecydowaliśmy się wdrożyć nowoczesny system SAP HR do kompleksowego zarządzania administracyjnymi i rozwojowymi procesami HR. W obszarze administracji kadrowej system ten zapewnia standaryzację i automatyzację procesów HR, a także usprawnia przepływ dokumentów, co przekłada się na ogólną wysoką jakość tych procesów oraz zadowolenie pracowników. Kolejną istotną i integralną wartością systemu jest funkcjonalność dotycząca rozwoju pracowników w ramach organizacji, zarządzania wydajnością i planowania sukcesji. Ma to szczególne znaczenie w organizacji takiej jak nasza, która dynamicznie się rozwija i wymaga ustrukturyzowanego i globalnego podejścia do polityki rozwoju i zarządzania HR. Wdrożony system SAP HR zrewolucjonizuje również podejście do zarządzania talentami i plany sukcesji w Grupie Raben. Dzięki niemu możliwe stanie się budowanie i wdrażanie spójnej polityki HR, co z pewnością przyniesie organizacji wymierne korzyści. Za wdrożenie modułu SAP HR Grupa Raben otrzymała międzynarodową nagrodę CEE Quality Awards w kategorii „Functional Transformation”.
Warto też podkreślić, że wspieramy wszystkich naszych pracowników w rozwoju ich kompetencji i umiejętności. Zapewniamy szeroki wybór różnych szkoleń i warsztatów. Wykorzystujemy do tego nowoczesne narzędzia i metody. Każda spółka Grupy Raben jest zobowiązana zapewnić swoim pracownikom nie tylko skuteczne szkolenia onboardingowe, ale również szkolenia z zakresu BHP, umiejętności managerskich, zarządzania projektami oraz zgodności z prawem. Ponadto spółki prowadzą programy szkoleniowe w innych obszarach, opracowywane na poziomie poszczególnych spółek. Grupa Raben promuje też wśród swoich pracowników odpowiedzialne podejście do ekologii i środowiska. Drive to Bee to proekologiczny projekt, którego celem jest wspieranie bioróżnorodności – nie jest więc przypadkiem, że to pszczoły są beneficjentami projektu. Siedziba Grupy Raben stała się domem dla tysięcy pszczół, które są otoczone opieką naszych pracowników – wolontariuszy. Nasi pracownicy wraz z rodzinami są zapraszani do udziału w warsztatach i innych inicjatywach podnoszących świadomość znaczenia pszczół i ich roli w naszym ekosystemie oraz uczących, jak razem dbać o bioróżnorodność. „Logistyczna” pasieka pomaga w szerzeniu wiedzy o tym, jak ważną rolę odgrywają pszczoły w naturze, oraz inspiruje innych do zainteresowania się pszczelarstwem. Pszczeli projekt stworzył nowe miejsce do realizacji talentów i pasji przez pracowników Grupy Raben.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email