Tworzymy przyszłość bezpieczeństwa publicznego

Wywiad z Prezesem UDT, Andrzejem Ziółkowskim

– Solidny Pracodawca to prestiżowe wyróżnienie, które w tym roku po raz kolejny otrzymał Urząd Dozoru Technicznego. Co to oznacza dla Pana jako Prezesa nagrodzonej organizacji?

– Każde wyróżnienie, które otrzymuje UDT jako pracodawca, to przede wszystkim zobowiązanie do tworzenia coraz lepszego środowiska pracy opartego o wzajemny szacunek. Nasza misja brzmi bardzo prosto: Wspieramy rozwój i dbamy o bezpieczeństwo. To zasada, którą kierujemy się w stosunku do naszych klientów, ale również i wewnątrz – w stosunku do pracowników. W UDT pracownicy pozyskują unikalną na rynku wiedzę ekspercką, mają duże możliwości szkoleniowe i stabilne oraz bezpieczne warunki zatrudnienia. Zależy nam, by tworzyć kreatywne i pełne nowych pomysłów miejsce pracy. Nasi ludzie są bardzo zaangażowani w to, co robią i stanowią siłę napędową całej organizacji. Nie zmienia to oczywiście faktu, że najważniejsza dla nas jest odpowiedzialność za to, co robimy – wykonujemy inspekcje ponad 1,5 miliona urządzeń, więc skala naszej działalności robi duże wrażenie.

  – W jaki sposób UDT stawia na rozwój pracowników?

– Zatrudniamy ponad 1800 osób. Największe grono pracowników stanowią inspektorzy i osoby techniczne pracujące np. w laboratorium. Pozostali pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach administracyjno-technicznych oraz informatycznych. Jednocześnie z roku na rok jest coraz więcej urządzeń podlegających dozorowi technicznemu i wciąż rozszerzamy zakres działania UDT, dlatego potrzebujemy nowych, wysoko wykwalifikowanych pracowników na każdym stanowisku. Oferujemy szkolenia, możliwość łączenia wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii i systemów zarządzania z praktyką oraz różnorodność zadań. Pracownicy UDT rozwijają się w wielu obszarach zarówno inspekcyjnych, audytorskich, jak i szkoleniowych. Takie podejście sprawia, że zdecydowana większość pracowników wiąże się z naszą organizacją na długie lata. Techniczna ścieżka rozwoju otwarta jest również przed administracją – dajemy taką możliwość poprzez stanowiska wsparcia dozoru technicznego, które pozwalają na realizację podstawowych czynności dozorowych np. w zakresie potwierdzania kwalifikacji.

– Dlaczego warto dołączyć do grona pracowników UDT?

– Koncentrujemy się na tym, by to UDT tworzyło przyszłość bezpieczeństwa publicznego, a nie próbowało za nią nadążyć. Drony, symulatory, inspekcje online, wodór, energetyka jądrowa, laboratoria mobilne – jesteśmy nowoczesną jednostką inspekcyjną i badawczą – młodzi ludzie mają kontakt z najnowszą technologią i techniką wdrażaną w przemyśle. Dajemy również szansę na zdobycie doświadczenia od wysokiej klasy ekspertów i specjalistów technicznych. Już od dawna oferujemy pracę zdalną, którą umożliwiają nam odpowiednie systemy informatyczne. Mocno stawiamy na inicjatywę pracowników, oferując możliwość realizacji własnych pomysłów w ramach grup projektowych. Projekty koncentrują się na zadaniach rozwojowych, wymagających współpracy pomiędzy ekspertami z różnych części organizacji i zasilanych różnymi rodzajami kompetencji. Jesteśmy liderem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego również w takich innowacyjnych branżach, jak elektromobilność, czy cyberbezpieczeństwo – prężnie działamy w sektorach przemysłu, tam gdzie urządzenia i maszyny w coraz większym stopniu zależne są od technologii cyfrowych. Praca w UDT jest bardzo ciekawa, rozwojowa i związana z ewoluującym przemysłem 4.0, a może już nawet 5.0.
– Jakie jest podejście w UDT do zarządzania kapitałem ludzkim?

– Chcemy być efektywni i rozwijać umiejętność zarządzania wiedzą. Inwestujemy w strategie zaawansowanego zarządzania kapitałem ludzkim. Od kilku lat funkcjonuje spójny system ścieżek rozwoju stosowany wobec poszczególnych grup osób zatrudnionych. Dla pracowników kluczowych dla organizacji tj. pracowników technicznych i laboratoryjnych ścieżka jest bezpośrednio powiązana z grupą urządzeń technicznych, doświadczeniem i uzyskiwaniem kolejnych uprawnień. Zatrudniony już od pierwszych dni pracy ma obraną drogę rozwoju i klarowną informację, co musi osiągnąć, jakie kwalifikacje zdobyć, aby awansować na kolejne stanowiska. Zmiany w naszej organizacji, tak jak w każdej, która chce się rozwijać, są procesem ciągłym – dawniej dotyczyły głównie inspekcji, aktualnie projektowane są zmiany w zakresie działalności laboratoryjnej i jej powiązania z inspekcją. Jako dynamicznie rozwijająca się organizacja poszukujemy zarówno studentów, jak i absolwentów głównie kierunków politechnicznych, takich jak: energetyka, mechanika, automatyka, robotyka, elektryka, informatyka, a także osób z doświadczeniem w różnych branżach szeroko rozumianej techniki. Dozór techniczny jest prowadzony w całej Polsce, dlatego szukamy pracowników na terenie całego kraju. Proces rekrutacji w UDT jest ciągły, gdyż wyzwaniem bywa pozyskanie wykwalifikowanych pracowników w dużych aglomeracjach albo w ośrodkach, w których musimy konkurować bezpośrednio z dużymi przedsiębiorstwami. Czasami obserwujemy niedostatek absolwentów uczelni technicznych w danym regionie, spowodowany ich migracją do większych miast albo niestety za granicę.

– Co wyróżnia Państwa kulturę organizacyjną?

– Zaangażowanie w realizację wspólnej misji – kluczowe jest dla nas budowanie środowiska pracy na podstawie zasad wzajemnego zaufania, naszych wartości i szacunku. Pracownicy doceniają jasne warunki współpracy, wysokie standardy etyczne, możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego, bogaty pakiet benefitów pozapłacowych, a także sprzyjającą atmosferę pracy w zespołach. Są zadowoleni z tego, że mogą uczestniczyć w rozwoju nowych dziedzin techniki, brać udział w różnorodnych szkoleniach i kursach, podnosić swoje kompetencje i umiejętności zarówno w kraju, jak i za granicą. W kwietniu wysłaliśmy pracowników na staż do USA w celu uzyskania kompetencji związanych z blokami jądrowymi. W maju tego roku otworzyliśmy w Poznaniu nową siedzibę Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego – to jedna z największych i najnowocześniejszych tego typu jednostek badawczych w Polsce. Udało się to dzięki determinacji zespołu. Wszystko, co jest dumą UDT, jest zasługą dobrej współpracy i zaangażowania pracowników.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email