Fotowoltaika z szybkim zwrotem

Polenergia Fotowoltaika jako pierwsza w Polsce wprowadza na rynek ofertę Polenergia 360, która jest odpowiedzią na ustanowione od 1 kwietnia 2022 roku zmiany w systemie rozliczania energii z przydomowych instalacji fotowoltaicznych. To kompleksowy ekosystem rozwiązań, który gwarantuje niezależność energetyczną polskich gospodarstw domowych oraz sprawi, że prosumenci nie będą narażeni na zbyt długi okres zwrotu z inwestycji w mikroinstalację fotowoltaiczną.

Polenergia 360 to jedyny na polskim rynku pakiet rozwiązań adresowany do prosumentów, który ofertę zakupu paneli słonecznych i 2-letnią gwarancję ceny odkupu energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną łączy ze sprzedażą w 100 proc. zielonej energii w standardzie Energia 2051 o najdłuższej dostępnej obecnie na rynku 8-letniej gwarancji ceny. Standard wyprzedza rynek o 30 lat, bo już teraz spełnia wytyczne Europejskiego Zielonego Ładu zakładające konieczność dostarczania zeroemisyjnej energii dopiero od 2050 roku.
W Polenergii rozumiemy makrotrendy związane z ekologia i zmianą ekonomiki wytwarzania energii w źródłach lokalnych. Kreujemy innowacyjne rozwiązania łączące zeroemisyjną energetykę systemową z energetyką prosumencką. Dzisiaj wdrażamy niespotykaną na rynku ofertę dla klientów, którym dajemy pewność, że brakująca cześć energii niewyprodukowana przez ich własne instalacje fotowoltaiczne będzie uzupełniana czystą, zieloną energią pochodzącą z farm wiatrowych i słonecznych Polenergii – dr Jarosław Bogacz, członek Zarządu Grupy Polenergia.

Polenergia 360 – wszechstronna oferta

Polenergia Fotowoltaika oferuje klientom kompleksowy ekosystem rozwiązań, który składa się z instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, magazynu energii, stacji ładowania samochodów elektrycznych, smart home oraz autorskiej aplikacji na tablety i smartfony – Polenergia Connect, dzięki której klienci mogą m.in. monitorować pracę urządzeń swojej instalacji fotowoltaicznej.
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom tysięcy klientów, którzy wciąż zastanawiają się nad montażem instalacji fotowoltaicznej. Mamy kompleksową ofertę, która jest szyta na miarę każdego prosumenta. Nie tylko wykonujemy indywidualny projekt instalacji i pomagamy w jej sfinansowaniu, ale zapewniamy też profesjonalny montaż, audyt pomontażowy i monitoring elektrowni słonecznej 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Teraz także będziemy dostarczać zieloną energię z gwarancją ceny. Nasza oferta sprawi, że instalacja fotowoltaiczna będzie dużo korzystniejszą opcją niż lokata bankowa – Kamil Sankowski, członek Zarządu Polenergii Fotowoltaiki.

Polenergia 360 – bilansowanie 2.0 i gwarancja ceny

Oferta Polenergia 360 jest skierowana do wszystkich klientów, dla których z jednej strony ważne jest skuteczne zabezpieczenie przed możliwymi podwyżkami cen energii, a z drugiej strony istotna jest pełna elastyczność i swoboda w podejmowaniu decyzji, i łatwość dokonywania zmian. Polenergia 360 to nie tyko bilansowanie potrzeb klienta w 100 proc. zieloną energią, ale także bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych. Klienci, którzy zdecydują się na ofertę Polenergia 360 będą mogą wybrać jeden z dwóch okresów obowiązywania cennika na 6 lub 8 lat, w trakcie których gwarantowane będą ceny energii elektrycznej.  Dodatkowo klient otrzymuje gwarancję ceny energii wprowadzonej do sieci do końca czerwca 2024 roku. Dzięki temu okres zwrotu z inwestycji we własną instalację fotowoltaiczną o mocy 4,5 kWp przy uwzględnieniu autokonsumpcji na poziomie 20 proc. oraz skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej wynosi około 8 lat.
Przedstawiając nową ofertę Polenergia 360 spełniamy złożoną obietnicę – dajemy rozwiązanie zapewniające niezależność energetyczną polskich gospodarstw domowych i gwarantujące w długim terminie stałe ceny energii, co w obecnej sytuacji olbrzymiej zmienności cen na rynku jest kluczowe. 8-letnia gwarancja cen sprzedaży energii elektrycznej połączona z 2-letnim gwarantowaniem ceny odkupu energii wprowadzonej do sieci jest ekonomicznie racjonalnym i bezpiecznym rozwiązaniem, które jako pierwsi w Polsce oferujemy wszystkim nowym prosumentom – Grzegorz Lot, członek Zarządu Polenergii Sprzedaż.
Instalacje fotowoltaiczne największym źródłem OZE w Polsce

Miniony rok okazał się rekordowy pod względem rozwoju fotowoltaiki w Polsce. W ciągu zaledwie 12 miesięcy przybyło blisko 400 tysięcy nowych prosumentów. Według najnowszych danych Agencji Rynku Energii, pod koniec stycznia 2022 roku było w naszym kraju blisko 867 tysięcy prosumentów, którzy jednocześnie produkowali i konsumowali energię elektryczną. Łączna moc wszystkich mikroinstalacji słonecznych wyniosła 6123 MW. Dynamika rozwoju polskiego rynku utrzymuje się na wysokim poziomie, dzięki temu jesteśmy w ścisłej europejskiej czołówce.
W tym roku osiągniemy w naszym kraju poziom miliona domów z własną instalacją fotowoltaiczną. To dużo, ale z perspektywy całego rynku budowlanego oznacza to, że tylko co siódmy budynek w Polsce będzie wyposażony w przydomowy system fotowoltaiczny. Dodatkowo każdego roku powstaje w Polsce około 100 tysięcy nowych domów, zatem rynek fotowoltaiki ma przed sobą długą i stabilną przyszłość – Kamil Sankowski, członek Zarządu Polenergii Fotowoltaiki.
Motorem wzrostu naszego rynku były trzy systemy wsparcia. Pierwszy i najważniejszy, to system opustów zwany net meteringiem, który był bezgotówkowym sposobem rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji. Jego wprowadzenie w 2016 roku doprowadziło do skrócenia okresu zwrotu z inwestycji w instalację fotowoltaiczną z ponad 15 do poniżej 10 lat. Drugi, to wciąż obowiązująca ulga termomodernizacyjna. Trzeci to dotacja z programu „Mój Prąd”. Te instrumenty wspólnie skróciły okres zwrotu o dodatkowe 2-3 lata.

Net metering zmienia się w net-billing

Około 80 proc. energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych jest produkowanej w ciągu dnia, gdy prosumenci najczęściej są w pracy. W tym czasie nadwyżki nieskonsumowanej energii oddawane są do sieci. Sposób rozliczania z prosumentami właśnie tej nadwyżki jest kluczowym elementem systemu wsparcia OZE, który decyduje o opłacalności inwestycji w mikroinstalację fotowoltaiczną.
Dotychczasowy system net meteringu przewidywał, że za każdą 1 kWh nadprodukcji energii elektrycznej, prosument mający instalację do 10 kWp mógł za darmo odebrać 0,8 kWh energii lub 0,7 kWh w przypadku instalacji od 10 kWp do 50 kWp. Ponadto, prosument nie musiał ponosić opłaty dystrybucyjnej za pobieraną energię elektryczną.
Z obecnego systemu rozliczania prosumentów na zasadzie opustów nie można już korzystać od 1 kwietnia 2022 roku. Obecni prosumenci zachowają swoje prawa do rozliczenia, natomiast od 1 lipca będzie obowiązywał nowy system, tzw. net-billing.
Net-billing znacząco różni się od dotychczasowego systemu opustów. W nowym systemie prosumenci będą musieli sprzedawać i kupować energię elektryczną. W okresie wzmożonej produkcji energii przez instalację fotowoltaiczną wygenerowane nadwyżki energii zostaną sprzedane operatorowi. Gdy instalacja słoneczna będzie produkowała mniej energii, wtedy brakującą energię trzeba będzie kupić z sieci po cenach dla odbiorcy końcowego. Wyprodukowane nadwyżki będą sprzedawane po średniej cenie z rynku hurtowego  z poprzedniego miesiąca, a od połowy 2024 roku po średniej cenie godzinowej. Dlatego tak istotna dla wszystkich prosumentów staje się zawarta w ofercie Polenergia 360 usługa optymalizacji zużycia energii, która daje gwarancję ceny zakupu i odkupu energii. Umowa, którą zawiera klient jest elastyczna i daje możliwość jej zmiany co 3 lata.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email