Od trzech dekad pomagamy Polakom pomnażać oszczędności

Zwycięzcą złotego godła w ogólnopolskim plebiscycie Laur Klienta w kategorii „Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych” zostało ponownie Pekao TFI S.A. To nie przypadek, że klienci po raz kolejny zaufali najdłużej działającemu na polskim rynku Towarzystwu. O początkach działalności
i doświadczeniu firmy opowiada Łukasz Kędzior, Prezes Zarządu Pekao TFI.

– Już wkrótce minie 30 lat odkąd Państwa spółka zainicjowała rewolucję w sposobie oszczędzania i inwestowania Polaków.
– Rzeczywiście, w tym roku świętujemy jubileusz 30-lecia naszej działalności. Dokładnie 30 lat temu organ nadzorczy wyraził zgodę na funkcjonowanie pierwszego towarzystwa funduszy powierniczych w Polsce, a już latem w lipcu 1992 r. Polacy otrzymali możliwość inwestowania w pierwszy fundusz powierniczy (obecnie fundusz inwestycyjny), który z powodzeniem działa do dziś pod zmienioną nazwą. Do 1995 roku byliśmy jedyną tego typu instytucją w Polsce.
Te trzy dekady to naprawdę kawał historii, nie tylko rynku kapitałowego w Polsce, ale również zmian społecznych i gospodarczych. Jestem dumny, że mogę być częścią spółki, która przed laty tworzyła rynek kapitałowy w Polsce. Spółki, która jako pierwsza dała Polakom zupełnie nowe możliwości oszczędzania i inwestowania. Spółki, która wyznacza kierunki rozwoju dla całej branży towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce.
– Klientom zaproponowaliście pierwszy fundusz w 1992 r. Wtedy był on jedynym dostępnym na rynku. Obecnie inwestorzy mogą wybierać spośród kilkudziesięciu funduszy z oferty Pekao TFI, a cały rynek w Polsce to ponad 1100 funduszy inwestycyjnych. Jak zmieniała się w tym czasie Państwa oferta?
– Lata 90. to oczywiście zupełnie inne czasy, internet dopiero raczkował, a dyspozycje klientów przyjmowane były na papierze. Zlecenia w ogromnych pudłach przychodziły wtedy do firmy pocztą, dzisiaj już prawie nikt tego nie pamięta, ja również, byłem wówczas uczniem liceum ekonomicznego, ale jestem bardzo szczęśliwy, że mam możliwość pracy z osobami, które tworzyły tę niesamowitą historię i mogę czerpać wiedzę z ich ogromnego doświadczenia. Pierwsza oferta Towarzystwa to jeden fundusz zrównoważony, następnie w 1995 r. uruchomione zostały kolejne dwie strategie: obligacyjna i akcyjna. Oferta jak na tamten okres wydawała się kompletna, zważywszy że wówczas nikt nie uczył inwestowania w szkole, niewiele było polskich książek opisujących zasady funkcjonowania rynków kapitałowych.
Dziś, trzydzieści lat później nasza oferta to ponad 50 strategii, które dają szerokie i bardzo różnorodne możliwości zarządzania swoimi oszczędnościami. Klienci mogą inwestować za pośrednictwem funduszy nie tylko w Polsce, ale i za granicą, na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. W ofercie dostępne są rozwiązania oparte na różnych klasach aktywów i o różnym poziomie ryzyka co sprawia, że obecnie nasza propozycja produktowa jest jedną z najszerszych na polskim rynku.
Pierwsze programy oszczędnościowe wprowadziliśmy już w 1995 r. Jednak to początek XXI wieku przyniósł w naszej ofercie wysyp wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, które są popularne wśród naszych klientów do dziś. Oferta Pekao TFI obejmuje również programy wspierające oszczędzanie na emeryturę, a także stosunkowo nowe rozwiązanie, jakim są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
Niezależnie od upływu lat, zmiany bandery, pod którą prowadzimy tę inwestycyjną podróż, w warunkach zmieniającego się świata oraz zmieniających się oczekiwań klientów, wciąż jesteśmy w gronie liderów na rynku. Potwierdzeniem tego jest blisko 450 000 klientów, którzy powierzyli nam do zarządzania ponad 20 mld złotych.
– Pekao TFI ponownie zdobyło zaufanie wśród ankietowanych Polaków i po raz kolejny zostało liderem w kategorii „Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych” w ogólnopolskim plebiscycie Laur Klienta wyłaniającym najpopularniejsze produkty i usługi w swoich kategoriach.
– Cieszymy się z tego wyróżnienia, inwestorzy ponownie nam zaufali, za co im bardzo dziękujemy! Czujemy się szczególnie wyróżnieni, gdyż te niełatwe czasy wystawiają na próbę nie tylko cierpliwość, ale i zaufanie inwestorów. Zawdzięczamy pozycję lidera bogactwu doświadczeń, jakie zdobyliśmy w czasie ostatnich trzech dekad. Robimy wszystko, aby w tej, jakże odmiennej codzienności, być wciąż blisko naszych klientów i doradców. Nie ma tygodnia, abyśmy nie przygotowali dla nich komentarzy rynkowych do bieżących wydarzeń gospodarczych, gdzie wyjaśniamy i tłumaczymy, jaki mają wpływ na rynki kapitałowe i nasze oszczędności. Zarządzamy ryzykami związanymi z inwestowaniem w fundusze. Codziennie pracujemy na zaufanie klientów. Wyróżnienie w plebiscycie daje nam dużo satysfakcji i motywacji do dalszych działań.
– Świat szybko się zmienia a rozwój technologii wręcz galopuje. Jakie wyzwania stoją przed Pekao TFI?
– W tym zakresie wspólnie z Bankiem Pekao jesteśmy aktywnym uczestnikiem transformacji technologicznej, podążamy za trendami, cały czas rozwijamy nasze systemy tak, aby klienci Pekao TFI mogli składać swoje dyspozycje tak jak jest im najwygodniej, również z domowego zacisza bez konieczności wizyty w oddziale banku.
Nie spoczywamy na laurach. Optymalizujemy naszą ofertę produktową oraz planujemy nowe rozwiązania zarówno dla klientów detalicznych, jak i dla firm. Wciąż mamy nowe, ciekawe pomysły, które chcemy zaproponować inwestorom.
Do tej pory wielu klientów kojarzy nas z marką spod niebieskiego żagla, choć już od 4 lat funkcjonujemy pod polską banderą czerwonego żubra. Nasza ciekawa i różnorodna historia pokazuje, iż mimo zmian zarówno w gospodarce, jak i w samej spółce, niezmiennie jesteśmy stabilnym i godnym zaufania partnerem. Mam nadzieję, że kolejne lata będą spokojniejsze nie tylko dla rynków, ale i dla naszych inwestorów. Jeśli jednak życie napisze inny scenariusz, jestem pewien, że damy radę sprostać pojawiającym się wyzwaniom.

 


 

Opis ryzyk związanych z inwestowaniem w fundusz inwestycyjny znajduje się w prospekcie informacyjnym i kluczowych informacjach dla inwestorów (KII) danego funduszu. Uczestnik funduszu, w tym PPK, musi mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Uczestnictwo w funduszach wiąże się z opłatami manipulacyjnymi i opłatami za zarządzanie. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym zwięzły opis praw uczestników, KII i informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, dostępnymi w jęz. polskim, wraz z tabelami opłat, na www.pekaotfi.pl. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendowania instrumentów finansowych lub ich emitentów. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000016956, NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 zł opłacony w całości. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email