OPEC Gdynia – partnerstwo buduje!

– Panie Prezesie, podstawową działalnością Państwa organizacji jest produkcja i dostarczanie ciepła. Proszę powiedzieć, czy to bardziej biznes, czy misja?
– Należy zacząć od tego, że firma powstała na potrzeby miast oraz gmin, są więc one wprost naszymi właścicielami. Naszym zadaniem biznesowym jest produkcja, dystrybucja oraz przesył ciepła. W kontekście tych działań należy podkreślić prawdziwą misję, jaką jest ochrona środowiska, szczególnie pod kątem kontroli emisji oraz ochrony wody. Na realizowane inwestycje nieustannie i skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne. Ważnym podkreślenia faktem jest to, że Bank Światowy, który na pocz. lat 90. XX w. udzielił nam kredytu w wysokości 25 mln USD, uznał potem naszą firmę za wzorcowo realizującą transformację technologiczną. W XXI wieku firma przeznaczyła środki przewyższające kwotę pół miliarda złotych na działania w zakresie modernizacji i rozwoju. Dziś śmiało możemy powiedzieć, że dysponujemy nowoczesnym systemem, który jest na poziomie ponad średnią europejską. Natomiast obecnie niezwykle wartościowym doświadczeniem, wymuszonym poprzez panującą w kraju pandemię, jest fakt utrzymania prac inwestycyjno-remontowych pomimo wprowadzenia systemu pracy zdalnej. Blisko 250 osób wyposażonych w służbowe komputery dzięki wspólnej sieci utrzymuje wysoki poziom działań operacyjnych. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań możliwe jest zadbanie zarówno o bezpieczeństwo pracowników, bezpieczeństwo organizacji, jak również odbiorców naszego ciepła. To właśnie wysoko zaawansowana technologia pozwoliła nam płynnie przejść do zdalnego dostępu i dzięki temu zmniejszyć ryzyko zakażenia pracowników.
– Państwa organizacja została nagrodzona tytułem Solidny Pracodawca Roku. Proszę powiedzieć, czym dla Państwa jest to wyróżnienie?
– Przede wszystkim potwierdzeniem słuszności formuły działania oraz decyzji, które często podejmowane są z partnerami społecznymi oraz związkami zawodowymi. Nasza solidność oprócz niezawodności to także przewidywalność cen, mimo zróżnicowanych czynników wpływających na koszty produkcji ciepła. Solidny Pracodawca to ten, który dba o swoich pracowników, jest gwarancją zaplecza ekonomicznego, rozwoju osobistego, zdrowia i przyjaznej atmosfery w pracy.
– Jako organizacja nagrodzona tytułem Solidny Pracodawca Roku są Państwo wpisani w poczet liderów w obszarze zarządzania. Czy w związku z tym zechciałby się Pan podzielić radą dotyczącą tego, jak zarządzać tak dużą organizacją?
– Każda organizacja jest inna, w związku z czym trudno jest jednoznacznie określić złoty środek. Z mojego punktu widzenia bardzo ważnym elementem jest stały rozwój osobowy. Mamy to szczęście, że korzystając z sieci kontaktów europejskich możemy tworzyć projekty, które my określamy miękkimi. Są to projekty szkoleniowe, w których nasi pracownicy wykonawczy biorą udział w wyjazdach, np. do Skandynawii, gdzie mogą obserwować swoich kolegów w trakcie wdrożeń oraz działań operacyjnych. Prowadząc przy okazji burze mózgów, tworzymy wartość dodaną zarówno dla nas, jak i naszych partnerów. Poprzez wymienione działania jeszcze bardziej
angażujemy pracowników i zwiększamy ich identyfikację z firmą. Ma to wpływ na codzienne procesy produkcyjne, a wszelkie problemy rozwiązywane są na drodze poszanowania i dialogu.
– Proszę powiedzieć, czym Pańskim zdaniem charakteryzuje się odpowiedzialny pracodawca?
– Jak już mówiłem, odpowiedzialny pracodawca dba o swoją załogę, co można przenieść na wiele aspektów. Oczywiście bardzo istotną rolę odgrywa godziwe wynagrodzenie, ale jest to tylko jeden z elementów, o który należy zadbać. Nasza załoga dysponuje wieloma udogodnieniami, jak karta multisport, szeroki pakiet medyczny obejmujący szybki dostęp do specjalistycznych badań jak m.in. rezonans magnetyczny oraz porady profesorskie. Istotną rolę odgrywają również pomniejsze kwestie, jak świeże jabłka z warmińskich sadów dla wszystkich pracowników, czy miód z pasiek należących do firmy. Należy pamiętać również, jak istotną rolę dla pracownika odgrywa rekreacja i dbając o ten element udostępniamy hale sportowe celem integrowania załogi poprzez gry drużynowe. W dobie panującej pandemii wiele organizacji dostosowuje się do nowych warunków. Chcąc zadbać o naszych pracowników organizujemy zajęcia sportowe online, a także pracujemy nad ich zdrowiem poprzez fizjoterapię.
– Panie Prezesie, korzystając z okazji, czy jest coś, co na forum publicznym chciałby Pan powiedzieć swoim pracownikom?
– Całej załodze OPEC chciałbym powiedzieć: Partnerstwo Buduje, Zaufanie Buduje. Wspólnie osiągnęliśmy już wspaniałe rezultaty, zapewniamy bezpieczne ciepło i inspirujemy innych. Bądźmy w dalszym ciągu jedną drużyną. Szczególne podziękowania dla całej załogi kieruję właśnie teraz za czas pandemii, kiedy to zaufanie zaowocowało. Świadomość strategicznej roli naszego przedsiębiorstwa wśród pracowników jest bardzo wysoka i tak samo wysokie jest poczucie odpowiedzialności za firmę i jej wpływ na lokalną społeczność. Z dumą patrzę, jak moja załoga zdaje kolejny egzamin, który sprawiło nam życie. Dziękuję!


 

O tym, jak OPEC w Gdyni radzi sobie z pandemią, mówi dr Ewa Zimnowłocka-Łozyk, Główny Specjalista ds. Wdrożeń HR

– Pani Ewo, w związku z panującą w kraju sytuacją związaną z koronawirusem wiele organizacji musiało zastosować szereg działań, by sprawnie funkcjonować. Proszę powiedzieć, jakie działania wspierające pracowników zostały przez Państwa wprowadzone?
– To, czego obecnie pracownicy potrzebują najbardziej to właśnie wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, które może być udzielone w wielu obszarach. Jedną z najistotniejszych kwestii, o które należy zadbać to zdrowie i bezpieczeństwo. W zakresie działań, które podjęliśmy mając na uwadze troskę o naszych pracowników, wprowadziliśmy pracę w systemie rotacyjnym, pracę zdalną, dyżury telefoniczne.
Ponadto zwiększyliśmy ilość stosowanych środków dezynfekujących, codziennie poddawane są czyszczeniu powierzchnie newralgiczne, jak klamki czy poręcze. Klasyczne formularze oraz wnioski wewnętrzne zastąpiliśmy wersjami elektronicznymi, by jeszcze bardziej zadbać o bezpieczeństwo pracowników. Ważnym elementem wsparcia, o którym w naszym mniemaniu należy pamiętać, jest udzielanie szczegółowych informacji oraz instrukcji dotyczących np. możliwości skorzystania z zasiłku opiekuńczego dla rodziców czy wskazówki dotyczące tego, jak w najlepszy sposób zaadaptować się w pracy zdalnej. Warto zaznaczyć również wprowadzone rozwiązania w zakresie konsultacji medycznych oraz psychologicznych, by w tym specjalnym czasie zadbać zarówno o zdrowie fizyczne, jak i komfort psychiczny. W temacie komfortu psychicznego niezwykle istotną rolę odgrywa kontakt społeczny, który szczególnie teraz został mocno ograniczony. Chcąc zadbać również o ten element, dążymy do tego, by pielęgnować pracę zespołową realizując ją np. poprzez videokonferencje.
Adaptując się do nowych rozwiązań cieszy nas fakt, iż udało się nam zrealizować wiele ciekawych projektów, w tym między innymi: różnego rodzaju warsztaty online, jak język migowy czy warsztaty ekologiczne.
Wszystkie te działania pokazują, że firma działa stabilnie, jednocześnie inwestując w swoich pracowników podkreśla to, jak ważni i potrzebni są swojej organizacji.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email