Pozytywny wpływ przez branie odpowiedzialności

Ręcznie dekorowany Torcik Wedlowski, Ptasie Mleczko®, Czekolada Jedyna
– te i inne wedlowskie produkty znają niemal wszyscy. Wedel, który od 1851 roku dostarcza przyjemność płynącą z najwyższej jakości czekolady, kontynuuje drogę wyznaczoną przez założycieli, także jako odpowiedzialny pracodawca i producent, włączając w działania swoich pracowników. Siedziba firmy mieści się w słynnej fabryce, która poza roztaczaniem po warszawskim Kamionku magicznego zapachu czekolady posiada rozwiązania przyjazne dla środowiska i jest przykładem realizacji celów wpisanych w strategię CSR. Natomiast wewnętrzne akcje specjalne zwiększają świadomość ekologiczną oraz społeczną zatrudnionych i zachęcają ich do inicjowania i realizacji własnych przedsięwzięć przy wsparciu pracodawcy.

Nowy rozdział odpowiedzialnej historii

Wedel ma bogatą tradycję społecznej odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby otoczenia. Emil Wedel – syn założyciela firmy Karola – wokół ówczesnej siedziby zakładu przy ul. Szpitalnej sadził kwiaty i krzewy, a pracowników postrzegał jak wielką rodzinę, którą poza pracą łączą wspólne posiłki i spędzanie czasu wolnego. Takie podejście przekazał swojemu synowi Janowi, który w latach 30. XX w. przeniósł produkcję do nowej fabryki przy ul. Zamoyskiego w Warszawie. Jan Wedel już wtedy wspierał swoich pracowników, zapewniając im opiekę lekarską i dentystyczną czy budując żłobek i przedszkole dla ich dzieci. Zatrudnieni mogli korzystać też z przyzakładowego szewca, fryzjera, uczestniczyć w zajęciach w ramach Klubu Sportowego Rywal, a wakacje spędzać w ośrodku wypoczynkowym w Świdrze. Jan Wedel aktywnie działał także na rzecz Warszawy, współfinansując m.in. budowę pomnika Ignacego Paderewskiego czy kościoła katolickiego pod Wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej na Kamionku. Natomiast podczas II wojny światowej wspierał mieszkańców oblężonej stolicy, oferując ciepłe posiłki w stołówce fabryki i rozdysponowując żywność z magazynów.
– Wrażliwość na potrzeby pracowników i otoczenia niezmiennie pozostaje ważną częścią tożsamości Wedla, a nasza odpowiedzialność wykracza daleko poza ściany fabryki. Widać to doskonale w naszej strategii CSR, która porządkuje dotychczasowe inicjatywy i wyznacza kierunki na przyszłość według trzech filarów: Ludzie, Innowacje, Środowisko. Towarzyszy jej hasło „Z przyjemnością dla przyszłości”, ponieważ troska o otoczenie jest dla nas czymś naturalnym, tak jak uprzyjemnianie codzienności poprzez nasze produkty – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel.
Pierwszy filar tj. „Ludzie” obejmuje najwięcej projektów, co wynika z misji firmy (tj. „zmieniamy się nieustannie, by budzić radość w nas i w naszych klientach”), która w centrum stawia człowieka – pracownika, konsumenta, przedstawiciela społeczności lokalnej. Filar „Innowacje” zawiera w sobie nie tylko podejście do nowości produktowych, ale przede wszystkim obejmuje procesy służące prowadzeniu działalności w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Natomiast w ramach obszaru „Środowisko” firma chce konsekwentnie minimalizować negatywny i maksymalizować pozytywny wpływ na otoczenie, także podejmować wyzwania klimatyczne.

Edukowanie poprzez doświadczanie

Istotnym elementem odpowiedzialnych i zrównoważonych działań jest edukacja pracowników. Ma ona na celu nie tylko informowanie o inicjatywach podejmowanych przez firmę, ale także angażowanie zatrudnionych w procesy wewnętrzne. Dzięki zdobytej wiedzy mogą więc ulepszać je pod kątem CSRowym i wdrażać dobre praktyki w swoje prywatne życie. W związku z tym akcja wycofania z firmowej stołówki plastikowych naczyń i sztućców (przy jednoczesnym zastąpieniu ich biodegradowalnymi zamiennikami) nie mogła odbyć się bez wewnętrznej kampanii pod hasłem „Zero plastiku na stoliku”. W ramach akcji zrealizowano m.in. wystawę zwracającą uwagę na problem generowania zbyt dużej ilości plastikowych odpadów na świecie, a także konkurs, w którym nagrodami były książki o tematyce ekologicznej i wymianę plastikowych odpadów na ekologiczny, praktyczny gadżet. Z kolei podczas zeszłorocznego Wielkiego Dnia Pszczół pracownicy mogli dowiedzieć się więcej na temat ich znaczenia dla środowiska i kupić miód z pasieki zlokalizowanej na dachu wedlowskiej fabryki. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na wsparcie zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci, którego podopieczni opiekują się wedlowskimi pszczołami. Pracownicy mogą również dzielić się między sobą dobrymi praktykami CSR w przełożeniu na codzienne życie dzięki dedykowanej grupie na wewnętrznej platformie komunikacyjnej „Podziel się”.

#Wpływ przez pomaganie

Wedel jest wiodącym graczem branży czekoladowej, a wedlowskie produkty można znaleźć w niemal 60. krajach na całym świecie. Za sukcesem firmy stoją ludzie – autorzy zmian, którzy rozwijają firmę, siebie i innych. Nie tylko tworzą słodycze i organizują akcje specjalne dostarczające konsumentom przyjemności – z radością angażują się także w działania dobroczynne. Firma jest ponadto otwarta na ich pomysły i inicjatywy w tym zakresie, dzięki czemu mają oni wpływ na to, kogo i w jaki sposób wesprzeć.
– Jest to możliwe m.in. dzięki kontynuowanemu od 14. lat programowi grantowemu „Wedel od Serca – Pomagamy Innym”, w ramach którego można zgłaszać autorskie projekty społeczne na rzecz wybranych przez siebie fundacji czy instytucji. Pomysły realizowane są w ramach grantów, najczęściej na rzecz lokalnych społeczności, z których wywodzą się nasi pracownicy. Do dziś zakończonych zostało ponad 150 projektów społecznych w całej Polsce, a w tegorocznej edycji przeznaczymy na nie niemal 100 tys. zł. Od 2019 roku w ramach nowej formuły programu wszyscy pracownicy firmy mogą współdecydować o przeznaczeniu grantów w wewnętrznym głosowaniu – wyjaśnia Aleksandra Kusz vel Sobczuk.
W firmie funkcjonuje także wolontariat pracowniczy, w ramach którego część wedlowskiej załogi pomaga w budowie Folwarku Wawer, powstałej z inicjatywy wcześniej wspomnianego Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Wpływ pracowników na kształt i adresatów odpowiedzialnych działań obrazuje także szeroki program darowizn oraz wydarzenia wewnętrzne tj. zorganizowane w ostatnie święta Bożego Narodzenia „Targowisko w słusznej sprawie”. Pracownicy Wedla sprzedawali wtedy m.in. upieczone przez siebie pierniczki, a także gościli zaprzyjaźnione fundacje (które sprzedawały rękodzieła). Takie działania sprawiają, że jedna z wartości organizacyjnych firmy – „biorę odpowiedzialność” – nabiera nowego wymiaru, odnosząc się także do odpowiedzialnych działań na rzecz innych.
Obok prowadzonych od lat usystematyzowanych przez strategię CSR działań realizowane są także spontaniczne projekty, odpowiadające na aktualne potrzeby otoczenia tu i teraz. Miało to miejsce w przypadku działań pomocowych w czasie pandemii, zainicjowanych oddolnie przez pracowników Wedla. W ramach akcji #wspieramyidoceniamy przekazano wedlowskie słodycze służbom medycznym walczącym z koronawirusem na pierwszej linii frontu, a także pracownikom warszawskiego transportu miejskiego.
– Jako odpowiedzialny pracodawca chcemy nie tylko tworzyć empatyczne i otwarte środowisko pracy, w którym każdy głos ma takie samo znaczenie. To ludzie tworzą Wedla, dlatego chcemy, aby byli częścią wszystkich realizowanych inicjatyw – również tych podejmowanych na rzecz środowiska czy lokalnej społeczności. Zaangażowanie moich koleżanek i kolegów oraz efekty dotychczasowych projektów pokazują, że komunikacja obejmująca działania edukacyjne i bogaty wachlarz możliwości czynienia dobra są ważną częścią funkcjonowania odpowiedzialnej społecznie firmy, która wyrosła z dziedzictwa rodziny Wedlów i dziś rozwija się w zrównoważony sposób – podsumowuje Aleksandra Kusz vel Sobczuk.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email