Źródło sukcesu to ludzie

– Pani Katarzyno, dlaczego polityka personalna jest tak ważna, i jak wpływa na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa?
– Nie powiem nic odkrywczego, jeśli po raz kolejny powtórzę, że firmę stanowią ludzie i tak naprawdę to oni budują przewagę konkurencyjną. To dzięki ich ciężkiej pracy, zaangażowaniu, kompetencjom i know-how rozwijają się organizacje. Oczywiście uwarunkowania rynkowe i gospodarcze, dopływ kapitału etc. są niemniej istotne, jednak czymże one byłyby, gdyby nagle z firmy odeszli wszyscy pracownicy?
– Tworząc organizację, niezwykle istotne jest, by w pełni wykorzystywać jej potencjał, w tym potencjał pracowniczy, jak Państwo radzą sobie z tym wyzwaniem?
– To, czym się kierujemy dobrze opisze stwierdzenie Petera F. Druckera: „Zatrudniając pracownika, zatrudnia się zawsze człowieka. Nie można zatrudnić rąk do pracy, razem z nimi przychodzi ich właściciel”. Staramy się brać pod uwagę możliwe wszystkie zmienne mogące wpływać na funkcjonowanie człowieka w organizacji. Jeśli zatrudnilibyśmy najlepszych trenerów w danych dziedzinach, nie dbając przy tym o wellness psychiczny i fizyczny pracownika – nie osiągniemy zamierzonych efektów. Wychodzimy z założenia, że uruchomienie potencjału człowieka i jego dalszy rozwój są możliwe jeśli idą w parze z poczuciem bezpieczeństwa, wzajemnym zaufaniem, otwartością, szacunkiem i dobrą kondycją fizyczną.
– Zdobyli Państwo tytuł Solidny Pracodawca Roku 2019, co dla Państwa oznacza takie wyróżnienie?
– Zobowiązanie i poprzeczkę, która właśnie została podniesiona. Niewątpliwie tytuł ten bardzo cieszy, ale przede wszystkim obliguje do permanentnego pamiętania o tym w kontekście wszelkich działań biznesowych. Czasem łatwiej jest zdobyć tytuł niż go utrzymać i sprawić, że są to żywe, autentyczne i osadzone w codziennej rzeczywistości działania. Nie możemy o tym zapomnieć.
– Jaką radą podzieliłaby się Pani z innymi organizacjami, by wskazać rozwiązania prowadzące do sukcesu w dziedzinie HR?
– Dziś dużo mówi się o świecie VUCA, ciągłej zmianie, pędzie technologicznym. W tym wszystkim jest człowiek ze swoimi emocjami, postrzeganiem świata, przeżywaniem, często lękiem i niezrozumieniem. Pamiętajmy o nim, a jasne reguły gry, zrozumienie, transparentność powinny być drogowskazami.
– Pani Katarzyno, jakie cele w zakresie polityki personalnej planują Państwo zrealizować w najbliższym czasie?
– Przed nami dalszy rozwój firmy, budujemy nowy zakład produkcyjny i już teraz musimy się przygotować personalnie do tego. W tym roku realizowaliśmy wiele inicjatyw skierowanych do pracowników i ich rodzin. Mieliśmy bal karnawałowy, jubileusz 40-lecia naszej marki, półkolonie dla dzieci, akcję rowerową, w której chętni pracownicy mogli dostać rower elektryczny na dojazdy do pracy, a także do użytku prywatnego, jak również strefę zdrowia z dostępem do bezpłatnych badań medycznych. Przed nami dalsze działania prorodzinne, prozdrowotne i rozwojowe.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email