Kompleksowa rehabilitacja

Gdy w 1976 r. stwierdzono, że gruźlica, którą od 1934 r. leczono w ośrodku, przestała być problemem społecznym, placówkę udostępniono wszystkim pacjentom, zmieniając jej profil leczenia na rehabilitację leczniczą. Niezmienna pozostała troska o to, by uzyskać poprawę stanu zdrowia pacjenta.

Obecnie Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem to jedna z niewielu placówek w kraju udzielających kompleksowej rehabilitacji leczniczej. W ramach rehabilitacji w warunkach stacjonarnych na 212 łóżkach udzielane są świadczenia w oddziałach: rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji pulmonologicznej, rehabilitacji neurologicznej. W szpitalu prowadzony jest także, cieszący się dużym zainteresowaniem, Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, z którego korzysta w każdym dniu ok. 40 pacjentów. Nie mniejszą popularnością cieszą się świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej. Warta odnotowania jest także obecność zespołu poradni specjalistycznych – rehabilitacyjnej, neurologicznej i logopedycznej.

Taka struktura udzielania świadczeń zdrowotnych pozwala na kompleksowość leczenia, czyli prowadzenia pacjenta od wystąpienia choroby aż do jego zrehabilitowania, nie tylko zresztą w sensie sprawności fizycznej. W ramach kompleksowości leczenia zapewniana jest bowiem pacjentom także opieka psychologiczna, logopedyczna, dietetyczna oraz terapeutów zajęciowych. Tak szeroko określona i prowadzona działalność przyczynia się do tego, że rocznie w szpitalu wykonuje się ok. 430 000 zabiegów rehabilitacyjnych. Wszystkie zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są na urządzeniach, które spełniają najwyższe wymogi nowoczesności i funkcjonalności. W pracowni diagnostyki funkcjonalnej, unikatowej na rynku rehabilitacji leczniczej, wykorzystywane są, w ramach stosowania metody biofeedbacku, czyli świadomego sterowania czynnością bioelektryczną mózgu, urządzenia, których stosowanie pozwala na obiektywizację postępów procesu rehabilitacji, co przynosi znakomite wyniki w leczeniu stanów po udarze mózgu. Jako dodatkowy element terapeutyczny, przeznaczony szczególnie dla pacjentów po incydentach neurologicznych, przygotowano całkowite novum na rynku zdrowia, czyli „mieszkania terapeutyczne”. To w pełni wyposażone niewielkie mieszkania, w których pacjenci pod profesjonalną opieką na nowo uczą się podstawowych czynności dnia codziennego.

Niezmiernie ważnym elementem procesu terapeutycznego jest wszechstronnie wykształcona kadra medyczna. Wszyscy lekarze posiadają co najmniej po 2 specjalizacje, ok. 90% fizjoterapeutów posiada tytuł magistra, a 15% z nich to specjaliści fizjoterapii, także ok. 90% pielęgniarek to osoby z wyższym wykształceniem, w tym ze specjalizacjami przydatnymi w rehabilitacji leczniczej. A wszyscy to przede wszystkim osoby niezmiernie empatyczne i życzliwe pacjentom.

Ambicją kierownictwa szpitala i jego pracowników jest podejmowanie pozastatutowych działań kierowanych do społeczności lokalnej. Od 7 lat corocznie realizowany jest program zapobiegania nadwadze i motywowania do aktywności fizycznej. Skorzystało z niego ponad 500 mieszkańców Subregionu Podhalańskiego. W tym szerokim katalogu podejmowanych inicjatyw na pierwszy plan wybija się bezpieczeństwo pacjenta. – Ale – jak zaznacza Dyrektor Szpitala Pani Krystyna Walendowicz – sukcesy szpitala to zasługa i sukces jego pracowników. Warto więc o nich dbać, zapewniając im warunki do wszechstronnego rozwoju. I te nasze starania zostały zauważone, czego dowodem jest przyznanie w 2021 r. certyfikatu Solidny Pracodawca, a przez Ministra Zdrowia certyfikatu „PracoDawca Zdrowia”. Ale to jeszcze nie wszystko, nie zamierzamy spoczywać na laurach – zaznacza Dyrektor Krystyna Walendowicz. Nieustannie myślimy o poprawie i poszerzeniu bazy do udzielania świadczeń, nowych metodach ich udzielania, a że oczekiwania pacjentów są coraz wyższe, to i nam nie może zabraknąć pomysłów, np. w  zakresie bazy do rekreacji.

 

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email