­Dialog podstawą sukcesu w turbulentnych czasach

Transformacja i wyzwania związane z dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej to nie gra dla solistów i sprinterów, to maraton, w którym warto mieć wspierającą drużynę. Dla wielu firm to nowość w podejściu do prowadzenia biznesu oraz strategicznego planowania. Nasz przykład pokazuje, że gra zespołowa oraz dialog z interesariuszami może być podstawą do budowania sukcesu w czasach pełnych wyzwań. Brzmi dobrze, a na czym to naprawdę polega?

W ING Banku Śląskim podejście do ESG (będącego częścią naszej strategii biznesowej) opiera się na literze „G” (ładzie korporacyjnym). Obszar ładu korporacyjnego traktujemy priorytetowo. Właściwie poukładane struktury ładu korporacyjnego stanowią silny fundament umożliwiający realizację działań w filarach „E” oraz „S”. Tak też podchodzimy do kwestii raportu zintegrowanego, który jest dla nas także okazją do pogłębienia dialogu z naszym otoczeniem (interesariuszami – czyli wszystkimi, tymi którzy oddziałują na nas i na których my oddziałujemy jako organizacja). Dialog ten trwa nieprzerwanie przez 365 dni w roku, istnieją jednak narzędzia (np. badanie istotności), dzięki którym interakcje i wymiana doświadczeń między nami a np. klientami, rynkiem kapitałowym, NGO lub organizacjami branżowymi znajdują odzwierciedlenie w konkretnych wnioskach. Na potrzeby raportu zintegrowanego za 2022 rok postanowiliśmy przeprowadzić badanie istotności w możliwie kompleksowy sposób. Dzięki niemu określiliśmy obszary naszego istotnego wpływu na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny oraz ustaliliśmy listę istotnych tematów.

Chcieliśmy zapewnić jak najszerszą perspektywę organizacji oraz interesariuszy, dlatego prace zaplanowaliśmy w odpowiednich etapach, które nam to umożliwiły. Badanie opierało się m.in. na sesji dialogowej i wywiadach indywidualnych z przedstawicielami kluczowych grup naszych interesariuszy m.in. klientów, pracowników, inwestorów, analityków i przedstawicieli instytucji rynku kapitałowego oraz środowiska akademickiego, NGOs czy partnerów biznesowych. Podczas spotkań interesariusze ocenili wyzwania stojące przed sektorem finansowym, nasze dotychczasowe działania w obszarze ESG, przedstawili swoje oczekiwania dotyczące naszych przyszłych działań, a także wskazali istotne tematy, które ich zdaniem powinny zostać uwzględnione w raporcie zintegrowanym za 2022 rok. Spotkania zostały przeprowadzone przez niezależnego moderatora w oparciu o międzynarodowy standard dotyczący zaangażowania interesariuszy (AA1000SES). Dialog z interesariuszami jest dla nas bardzo cennym źródłem wiedzy i inspiracji do dalszego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dążymy do tego, aby spotkania dialogowe z interesariuszami na stałe weszły do kalendarza naszych działań. Więcej o badaniu istotności i jego wynikach można przeczytać w naszym Zintegrowanym Raporcie Rocznym, dostępnym po adresem www.raportroczny.ing.pl

Dialog nie może być punktowy czyli obejmować tylko czasu badania. Mamy tego świadomość, dlatego podejmujemy szereg inicjatyw angażujących interesariuszy w działania związane ze zrównoważonym rozwojem i strategią banku. Są to np. okrągłe stoły z klientami (dialog wewnętrzny) lub środowiskiem akademickim (okrągłe stoły podczas konferencji). Ze środowiskiem akademickim współpracujemy także angażując się w studia podyplomowe i merytoryczne projekty na uczelniach. Interesariusze to także eksperci sektorowi – stąd nasze zaangażowanie m.in. w prace Krajowej Izby Gospodarczej i UN Global Compact.

Mamy świadomość, że oczekiwania i potrzeby naszych interesariuszy są różne, a dialog służy głównie temu, żeby dobrze je poznać i móc na nie adekwatnie reagować. Przykładowo, dialog w ramach badania istotności pozwala uwzględnić opinie interesariuszy w naszych planach i lepiej zrozumieć szybko zmieniające się otoczenie społeczno-biznesowe naszej działalności. To bardzo cenne źródło wiedzy i inspiracji do dalszego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dzięki niemu wiemy, co robimy dobrze, ale także gdzie możemy być jeszcze lepsi, gdzie inni widzą wyzwania przed nami, a jeszcze inni szanse na zrównoważony rozwój biznesu. Rozmawiając wymieniamy się nie tylko wiedzą i formułujemy opinie. To także sposób na budowanie trwałych relacji i odpowiedzialności za drużynę, którą razem tworzymy.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email