Fiserv Polska Solidnym Pracodawcą

Firma Fiserv Polska S.A., właściciel marki PolCard, należąca do Grupy Fiserv, jednego ze światowych liderów w dziedzinie rozwiązań, usług, technologii płatniczych i finansowych oraz innowacji fintech, została nagrodzona tytułem Solidny Pracodawca Roku 2022.

Tytułem tym mogą poszczycić się firmy, które w swojej działalności promują interesujące rozwiązania z zakresu HR oraz cechują się wzorcową polityką personalną i dbałością o bezpieczeństwo. Przy ocenie brane są również pod uwagę warunki pracy, rozwoju pracowników, inicjatywy integracyjne, wpływ firmy na środowisko oraz działania CSR-owe.

Rozwój

Kultura organizacyjna firmy opiera się na współdziałaniu i jak najlepszym wsparciu potencjału drzemiącego w talentach. PolCard from Fiserv dba o nieustanny rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, umożliwiając im ciągłe doskonalenie i odkrywanie umiejętności oraz pozyskiwanie nowej wiedzy – m.in. dzięki dostępowi do bogatej oferty różnorodnych, wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń dla specjalistów oraz managerów. Szkolenia te dotyczą m.in. udoskonalania technik potrzebnych w pracy, szeroko pojętych umiejętności menedżerskich, zarządzania zmianą, wellbeingu. Takie podejście do biznesu pozwala Fiserv Polska sprawnie reagować na zmiany i z sukcesem wypracowywać nowe rozwiązania na miarę oczekiwań klientów. Dzięki temu od lat wyznacza światowe trendy w branży płatniczej na rynku lokalnym.

Struktura macierzowa

Organizacja daje każdemu pracownikowi dużą swobodę i autonomię działania oraz realny wpływ na kształt projektów prowadzonych na całym świecie. Obecny model pracy w Fiserv Polska jest najbliższy strukturze macierzowej, w której międzynarodowe zespoły pracują nad konkretnymi projektami technologicznymi. Na co dzień pracownicy z tych zespołów wymieniają się między sobą doświadczeniami, implementują lokalnie rozwiązania wypracowane na innych rynkach. Taki model współpracy owocuje możliwościami rozwoju w wymiarze międzynarodowym, możliwością realizacji wielu interesujących projektów, daje także większe szanse awansu i pozyskania nowych kompetencji. Dzięki strukturze macierzowej organizacja w najbardziej efektywny sposób wykorzystuje globalne zasoby wiedzy i kapitału intelektualnego.

Wsparcie

Firma posiada także rozbudowany system motywacyjny oraz pakiet świadczeń. Pracownicy mają dostęp do prywatnej opieki medycznej, dofinansowania wyjść integracyjnych, kart i aktywności sportowych. Regularnie przyznawane są premie roczne, dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe, „wczasy pod gruszą” czy bony świąteczne. Firma aktywnie wspiera także różnorodne inicjatywy pracownicze dotyczące przede wszystkim udziału pracowników w usprawnianiu procesów oraz zaangażowanie społeczne. Dobrym przykładem ostatniej takiej akcji jest wsparcie dla Ukrainy. Firma w geście solidarności z pracownikami i ich rodzinami, klientami oraz przyjaciółmi z Ukrainy przekazała 1 mln zł na rzecz organizacji humanitarnej niosącej pomoc Ukrainie.

Ważne miejsce wśród akcji wewnątrzfirmowych zajmują inicjatywy wspierające rozwój i integracyjne. Przykładem są cykliczne spotkania mentoringowe, które odbywają się w ramach programu Women’s Impact Network. Są one dedykowane kobietom, a służą inspiracji i wymianie doświadczeń.

Fiserv Polska prowadzi również aktywne działania z zakresu CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu na rzecz redukcji wykluczenia i poprawy warunków życia lokalnych społeczności. Angażuje też pracowników w akcje promujące postawy proekologiczne. Od ponad 27 lat firma i jej pracownicy biorą udział w organizacji bezgotówkowej zbiórki pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponadto pracownicy co roku organizują akcje zbiórki funduszy m.in. na wymarzone prezenty dla dzieci z ubogich rodzin z różnych regionów Polski. Doraźnie celowana pomoc finansowa i rzeczowa została udzielona również uchodźcom z Ukrainy, spośród których wielu znalazło schronienie w domach pracowników Fiserv Polska.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email