Sukces pisany przez ludzi

Atmosfera, relacje, współpraca, zespół – jednym słowem LUDZIE. To właśnie pracownicy Prologis, dzięki swoim kompetencjom, talentom i charakterom tworzą tę organizację. Ponad podziałami, stereotypami i narodowościami – firma angażuje się w tworzenie miejsca pracy,
w którym wszyscy czują się komfortowo, gdzie każdy traktowany jest z poszanowaniem zasad równości, z godnością i szacunkiem. Takie podejście sprawiło, że Prologis jest dziś pożądanym oraz cenionym pracodawcą.

Prologis buduje i zarządza nieruchomościami logistycznymi na całym świecie. W Polsce jest właścicielem ponad 2,4 miliona metrów kwadratowych nowoczesnych magazynów położonych w strategicznych lokalizacjach. Dzięki temu jego klienci mogą szybko i efektywnie dystrybuować swoje produkty na kluczowe rynki krajowe oraz europejskie. Za sukcesem firmy stoi blisko dwa tysiące osób pracujących w 19 krajach rozsianych na czterech kontynentach. O źródłach sukcesu rozmawiamy z Lidią Jesiotr, People & Culture Partner w Prologis.
– W czym tkwi siła Prologis?
– W różnorodności, gdyż w Prologis pracują bardzo różni ludzie. Te różnice nie tylko nas łączą, ale są źródłem naszych sukcesów. Zespół Prologis odzwierciedla różnorodność społeczeństwa pod względem takich cech jak np. wiek, pochodzenie, stopień sprawności fizycznej, stan cywilny, wykształcenie czy styl życia. Pracownicy firmy stanowią prawdziwą mozaikę – ramię w ramię z dojrzałymi osobami pracują młodzi ludzie, którzy niedawno ukończyli studia. Głównym kryterium zatrudnienia są kompetencje, nieważny jest wiek, poziom sprawności, płeć czy stan cywilny. Niezależnie od trybu rekrutacji jest ona prowadzona zgodnie ze standardami, które pozwalają na rozpatrywanie kandydatur wyłącznie pod kątem merytorycznym. Co więcej, w przyszłości planowane jest również usunięcie nazwisk z CV, by proces rekrutacji był jak najbardziej przejrzysty pod kątem akceptacji różnorodności. W budowaniu zespołów stawiamy na podkreślanie silnych cech każdego pracownika, unikając zaznaczania kontrastów. Ta strategia ogranicza zachowania rywalizacyjne, a wspiera oddolny mentoring wśród członków grupy.
– Dobry pracownik oczekuje bogatego pakietu benefitów. Na co mogą liczyć Wasi pracownicy i co przyciąga talenty?
– Stawiamy na indywidualizację programów motywacyjnych, tak aby każdy mógł wybrać ofertę najlepiej dopasowaną do własnych potrzeb. Co roku przyznawany jest bonus uzależniony od wyników finansowych, który oscyluje w granicach 90-150% miesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowo pracownicy otrzymują nagrody uznaniowe, np. za wyniki zespołu, wkład pracy czy innowacje. Oprócz tego wszyscy ci, których praca wymaga ciągłego przemieszczania się otrzymują samochód, mając przy tym możliwość samodzielnej konfiguracji pojazdu klasy premium. Natomiast osoby, którym nie przysługuje służbowe auto otrzymują dopłaty do transportu publicznego. Wśród klasycznych benefitów oferowana jest prywatna opieka medyczna, karta Multisport czy ubezpieczenie grupowe. W firmie działa również specjalny program wsparcia dla pracowników i ich rodzin obejmujący dostęp do specjalistycznych doradców, którzy pomagają w wielu kwestiach – od wsparcia psychologicznego, przez pomoc w znalezieniu opieki dla dziecka, po konsultacje finansowe czy prawne.
– Wasza praca jest wymagająca – budowy, terminy, klienci, lokalizacje w całej Polsce. To może zaburzać work-life balance. Jak Prologis wspiera pracowników w zachowaniu równowagi?
– W Prologis ważniejsze niż godziny spędzone za biurkiem są efekty. Dlatego firma umożliwia każdemu elastyczne godziny pracy, żeby mógł w miarę możliwości dostosować je do swojego trybu życia. Biorąc pod uwagę pracę w globalnym środowisku, w wielu strefach czasowych oraz różnorodność zatrudnionych osób – rodziców, dojeżdżających, kontynuujących naukę – ten model pracy jest wydajny, a jednocześnie zgodny z organizacyjną kulturą włączającą. Kolejnym krokiem w tym kierunku było wprowadzenie w Prologis unikalnej filozofii „Flexibility”. Jej podstawą jest całkowicie nowe podejście do elastycznego miejsca pracy, pracownik może wykonywać swoje zadania z dowolnego miejsca na świecie.
– Zarządzanie tak różnorodnym zespołem, do tego zarządzanie nastawione na człowieka i jego indywidualne potrzeby oraz talenty. Jak nadać temu ramy i utrzymać obrany kierunek rozwoju?
– Siłą napędową sukcesu naszej firmy od zawsze była i jest kultura otwartości oraz rozwój talentów. Culture & Talent to (obok Customer Centricity i Change Through Innovation and Operational Excellence) jeden z 3 głównych filarów, na których opieramy swoje działania strategiczne. Przejawem tego jest zestaw „Cech Zespołu
Prologis” podkreślających umiejętności i potencjał pracowników oraz sposób wynagradzania ich osiągnięć. Są to ramy, które zapewniają większą przejrzystość w możliwościach rozwoju kariery. Stawiamy przy tym na kulturę partycypacji, współuczestniczenia pracowników w działaniach firmy. Wyzwalanie ich potencjału wynikającego z różnorodności, a także zachęcanie do dzielenia się swoimi pomysłami sprawiają, że cały zespół identyfikuje się z realizowanymi celami i wartościami oraz czuje się potrzebny.
– Czyli podążacie za pracownikiem, a ścieżka rozwoju ustalana jest indywidualnie?
– Indywidualne podejście to dla nas wyraz dbania o rozwój naszych pracowników. Pokrywamy 100% kosztów kursów i studiów. Oferujemy lekcje języka angielskiego oraz dostęp do szkoleń i programu mentoringowego Prologis Advance. Każdy z pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska, może wybrać mentora w osobie kolegi z innego działu, od którego może czerpać wiedzę, poznawać nowe aspekty pracy w firmie i rozszerzać swoje kompetencje. Na dedykowanej platformie e-learningowej dostępne są także setki kursów z różnorodnych dziedzin, od zarządzania po wykorzystywanie idei well-being w poprawie komfortu codziennego życia.
– Dużo w tym zaufania i budowania więzi z pracownikami. Wokół jakich jeszcze wartości koncentrujecie swoje działania? Jakie inne wartości stanowią trzon waszych działań?
– W Prologis kwestią nadrzędną jest przestrzeganie norm etycznych. Czuwa nad tym specjalnie wyznaczona do tego osoba oraz wszyscy przełożeni. Pomagają im w tym odpowiednie dokumenty i procedury dotyczące działań antykorupcyjnych i zasad uczciwej konkurencji, przeciwdziałania mobbingowi oraz promowania różnorodności w miejscu pracy, jak również regulamin działalności sponsoringowej czy polityka szkoleń. Kierunkowskazem w relacjach zarówno ze współpracownikami, jak i klientami oraz inwestorami są wartości firmy, które zostały zebrane w deklaracji o akronimie IMPACT, czyli: uczciwość
(Integrity), mentoring (Mentoring), pasja (Passion), odpowiedzialność (Accountability), odwaga (Courage) oraz praca zespołowa (Teamwork).
– Integralną częścią strategii Prologis jest zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna. Jak firma dba o otoczenie?
– Jako wiodący światowy deweloper nieruchomości przemysłowych poważnie podchodzimy do kwestii ochrony środowiska i odpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Przykładem są inwestycje w odnawialne źródła energii, energooszczędne, inteligentne oświetlenie LED czy system smart meteringu, który pozwala na zdalną kontrolę zużycia mediów. Ponadto wspieramy akcje charytatywne i działania na rzecz społeczności lokalnych. Co roku pracownicy firmy z całego świata odkładają długopisy i podwijają rękawy, by wspomóc społeczności, w których mieszkają i pracują w ramach IMPACT Day, czyli firmowego dnia wolontariatu. Ponadto każdy może skorzystać z dodatkowych czterech pełnopłatnych dni w roku na działalność społeczną. Od ekologicznych magazynów po programy pracownicze – dla Prologis zawsze na pierwszym miejscu jest człowiek.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email