Ambitny pracodawca z innowacyjnego sektora gospodarki

Grupa Kęty jest nowoczesną firmą o globalnym zasięgu, utrzymującą jednocześnie status największego w Polsce dostawcy profili i komponentów aluminiowych oraz tworzonych na ich bazie systemów aluminiowych dla budownictwa, a także lidera w produkcji materiałów opakowaniowych i łatwo recyklingowalnych folii polipropylenowych w Polsce. Spółka tworzy holding przemysłowy osiągający przychody ze sprzedaży na poziomie 3,5 mld PLN, współpracujący z klientami z ok. 60 krajów na całym świecie.

Silna pozycja Grupy Kęty na rynku krajowym i międzynarodowym wynika m.in. z inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia, ciągłego doskonalenia organizacji i rozwoju potencjału intelektualnego pracowników, ich kompetencji oraz zaangażowania w pracę. Ponad 3 mld PLN wydatków inwestycyjnych poniesionych od momentu wejścia spółki na GPW w Warszawie w roku 1996 oraz rekordowy poziom 1,3 mld PLN (z czego 800 mln PLN na inwestycje rozwojowe) zaplanowany na lata 2021-2025 pozwalają oferować produkty na najwyższym poziomie.
W obszarze społecznym celem Grupy Kęty jest budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, który przyciąga talenty i buduje zaangażowany, profesjonalny zespół pracowników, którzy są ambasadorami naszej marki. Kierując się tym celem, spółka stara się konsekwentnie zwiększać atrakcyjność ofert pracy i wprowadza szereg benefitów. Są wśród nich m.in. opieka medyczna, programy emerytalne, dodatkowe dni urlopu w powiązaniu ze stażem pracy w Grupie.

Zasady charakteryzujące nasze środowisko pracy to: bezpieczne, atrakcyjne i konkurencyjne miejsca pracy, równe szanse, rozwój kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i doświadczenia, dialog wewnętrzny oraz otwartość na konstruktywne pomysły i uwagi pracowników. Dzięki programowi Sugestii Pracowniczych oraz Poleceń Pracowniczych angażujemy pracowników na zasadach partnerstwa – korzystamy z ich pomysłów na ulepszenia procesów wewnętrznych oraz z poleceń kandydatów do pracy. W DNA naszej działalności znajdują się działania prospołeczne, w tym wolontariat pracowniczy, który pozwala budować zaangażowany, świadomy społecznie zespół.

Wysiłki Grupy Kęty w zakresie HR doceniają niezależni eksperci. W rankingu Poland’s Best Employers 2021 Grupa Kęty znalazła się w zestawieniu 300 Najlepszych Polskich Pracodawców (zajmując 193 miejsce w rankingu ogólnym oraz 5 miejsce w rankingu branżowym). Partnerem merytorycznym wspomnianego rankingu była Statista – współtwórca najbardziej znanych rankingów „Best Employers” na świecie. Statista poprosiła samych pracowników o ocenę swoich pracodawców w anonimowej ankiecie, dzięki czemu zbadana została rzeczywista jakość oferowanych miejsc pracy.
Ponadto Grupa Kęty znalazła się w pierwszej piątce w rankingu ogólnym Benchmark Strategii Klimatycznych, który został zainicjowany i przeprowadzony przez GO Responsible razem z Centrum UNEP/GRID-Warszawa. To wyróżnienie i radość, że przygotowana przez spółkę strategia w obszarach środowiska wraz z Polityką Klimatyczną została tak dobrze sklasyfikowana w rankingu.

Grupa Kęty od 1996 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a głównymi akcjonariuszami są polskie i międzynarodowe instytucje finansowe, w tym największe polskie fundusze emerytalne. Spółka była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana prestiżowymi nagrodami. Te ostatnie to zajęcie m.in. 3 miejsca w prestiżowym rankingu najlepszych spółek notowanych na GPW Giełdowa Spółka Roku organizowanym przez „Puls Biznesu” (wobec 10 miejsca przed rokiem). Bardzo wysokie, trzecie miejsce GK zajęła również w subrankingu Relacje z Inwestorami, a czwarte w subrankingu Kompetencje Zarządu.

Kompetencje Zarządu docenili w pełni eksperci współpracujący z firmą Martis CONSULTING, dzięki ocenom których Prezes Zarządu Dariusz Mańko znalazł się w TOP 10 najwyżej wycenianych prezesów polskich spółek giełdowych. W kategorii kompetencje menedżerów eksperci nagrodzili go najwyższą oceną 10 pkt.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email