FIEGE w świecie VUCA

FIEGE na przestrzeni niemal 150 lat (1873) przeszła ewolucję z małej firmy transportowej i spedytorskiej do jednego z największych współczesnych operatorów logistycznych, prowadzących zdywersyfikowane działania na całym świecie. Przedsiębiorstwo elastycznie podąża za otaczającymi zmianami, co niewątpliwie stanowi podstawę jego sukcesu. Na ten sukces pracuje ponad 20 000 utalentowanych pracowników w całej Grupie, dzięki którym przesyłki docierają do właściwych miejsc, a towary są bezpiecznie przechowywane w licznych magazynach.

 

Pandemia obnażyła słabości firm nastawionych na jeden, tradycyjny kanał sprzedaży oraz moc wynikającą ze strategii omnichannel, dywersyfikującej dotarcie do klienta. Najbardziej dynamiczny rozwój zanotowała branża e-commerce, która nadal jest w czołówce najszybciej rozwijających się gałęzi.

Co spowodowało, że nasza organizacja przetrwała największą nawałnicę, którą był COVID i konsekwencje z niego płynące? Z pewnością silnymi czynnikami wsparcia były wartości naszej organizacji oraz kluczowe cechy, które pielęgnujemy wśród naszych pracowników.

Kluczowy akcent kładziemy na przedsiębiorczość. Od pracowników i menedżerów oczekujemy, że będą patrzyli na swój obszar działania jak na własne przedsiębiorstwo. Takie podejście wiąże się z braniem indywidualnej odpowiedzialności w zakresie wykonywanych zadań, jak również proponowania i wdrażania nowych rozwiązań. Aby to się zadziało, pracownicy i menedżerowie muszą mieć świadomość o możliwości podejmowaniu własnych inicjatyw, bez obawy poniesienia konsekwencji w sytuacji popełnienia błędu.

Kolejnym czynnikiem kluczowym jest umiejętność działania w zmieniającym się środowisku. Nasze szkolenia w ramach Akademii FIEGE dostarczają dla menedżerów moduły z zakresu zarządzania zmianą, jak i pracę ze stresem. Poprzez wspieranie naszych menedżerów szkoleniami, nabierają oni odporności w sytuacjach stresowych, przez co podejmują lepsze i szybsze decyzje w czasach VUCA. Przykład: w wyniku COVID byliśmy zmuszeni odejść od standardowych szkoleń organizowanych w grupach, stąd zespół HR wdrożył nowe pakiety szkoleniowe w formie dostępu poprzez platformę eLearningową. Dzięki temu potrafiliśmy utrzymać część działań szkoleniowych, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i zapewnieniu bezpieczeństwa dla zdrowia naszych pracowników.

Otwarta komunikacja, jako następna kluczowa kompetencja, wspiera nas we właściwej wymianie informacji pomiędzy różnymi szczeblami zarządczymi oraz z pracownikami. Zarówno w 2020, jak i 2021 roku udało nam się zrealizować duży projekt badania poziomu satysfakcji pracowników. Przydały się tutaj QR kody z linkami do ankiet, jak i bezpieczne, wydzielone i dezynfekowane stanowiska komputerowe z dostępem do sieci w halach magazynowych. Dzięki tym staraniom ponad 70% naszych pracowników mogło podzielić się swoim zdaniem na temat organizacji, a na podstawie udzielonych odpowiedzi wypracowaliśmy konkretne działania mające na celu podnoszące satysfakcję naszych pracowników.

Aby trzymać rękę na pulsie, co dwa miesiące przeprowadzaliśmy także krótkie badania ankietowe dotyczące poczucia bezpieczeństwa pracowników w dobie Covid w poszczególnych placówkach. To od naszych pracowników dostajemy najcenniejsze wskazówki, co do konieczności uszczelnienia pewnych zabezpieczeń oraz codziennej pracy nad doskonaleniem procesów logistycznych. Cieszy nas, że według uzyskanych wyników, z każdą ankietą nasi pracownicy czuli się coraz bezpieczniej. Dołożyliśmy swoje doświadczenie, wiedzę i zaangażowanie, aby wszyscy wspólnie oswoili się z nową sytuacją i mogli funkcjonować w reżimie sanitarnym, ale z dawną energią i entuzjazmem.

W grupie FIEGE mamy szereg projektów, które docelowo adresujemy do naszych pracowników. Myślimy tu o wszelkich działaniach mających na celu podniesienie komfortu pracy, zwiększenie identyfikacji pracowników z firmą, budowanie silnych, wieloletnich relacji, a także wsparcie oferowane pracownikom w życiowych sytuacjach. Wdrażamy także nową strategię Employer Brandingową, która odpowiada na obecne potrzeby kandydatów na rynku pracy. Promujemy awanse wewnętrzne, a poprzez różnorodne programy szkoleniowe stawiamy na rozwój pracownika wewnątrz organizacji – dajemy narzędzia pozwalające na podwyższanie kwalifikacji i pełne wykorzystanie posiadanych zasobów i talentu.

To wszystko realizujemy w ramach zespołów zbudowanych ze specjalistów ze wszystkich zakątków kraju, regionu oraz Grupy. Pandemia pokazała nam, że pomimo dużego dystansu fizycznego, możemy ze sobą blisko współpracować – tworzymy coraz więcej zespołów eksperckich wspierających nie tylko placówki, ale całą organizację. To daje pracownikom kolejne możliwości rozwoju w ramach naszej organizacji.

Patrząc z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że umiejętności kluczowe, które pielęgnujemy w naszej organizacji, były silnym punktem wsparcia przy realizowaniu naszej dotychczasowej strategii organizacyjnej. Elastyczność zespołów, płynna i otwarta komunikacja oraz przedsiębiorcze podejście do prowadzenia własnego obszaru pomogły nam uniknąć problemów w okresie dużych zmian wynikających z pojawiających się ograniczeń, jak również rosnących wymagań naszych klientów. Pozostając wdzięcznym za dotychczasowe zaangażowanie naszych współpracowników, ze śmiałością patrzymy w przyszłość.

Andrzej Wątrobiński

Dyrektor Personalny na Europę Wschodnią

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email