Wspieramy seniorów i edukujemy społeczeństwo

Rynek opieki senioralnej stale rośnie. Za pomocą procesów rekrutacyjnych Promedica24 wspiera osoby chcące podjąć pracę w tej branży w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Polsce. Jednocześnie ze swoimi działaniami wykracza daleko poza kwestie biznesowe, m.in. prowadząc działania edukacyjne na temat sytuacji seniorów i opieki nad nimi.

W Europie od lat widoczny jest proces starzenia się społeczeństwa. To wyzwanie, które rodzi pytania o potrzeby osób starszych. Odpowiedzi na nie znajduje Promedica24,
która poza swoją działalnością biznesową prowadzi też działania mające na celu podniesienie świadomości społecznej we wspomnianym zakresie. W tym celu firma we współpracy z Fundacją Zaczyn zainicjowała kampanię „Zrozumieć starość”.

Jak pokazują prognozy GUS, do 2050 roku osoby powyżej 65 roku życia będą stanowić niemal 1/3 polskiego społeczeństwa. Dlatego tak ważna jest powszechna edukacja dotycząca towarzyszących im problemów i wyzwań, jakie stawiają przed nami zmiany demograficzne – tłumaczy Beata Czech, Dyrektor Wykonawcza Promedica24.

Częścią kampanii było m.in. wydanie Poradnika „Zrozumieć starość” – kompendium wiedzy na temat opieki nad osobami starszymi, który powstał we współpracy z ekspertami z dziedziny geriatrii, neurologii, psychologii, opieki i polityki socjalnej. Poradnik jest dostępny bezpłatnie w wersji online. Elementem kampanii było również utworzenie magazynu online
www.zrozumiecstarosc.pl, który zawiera artykuły opracowywane w oparciu o wiedzę ekspercką z zakresu opieki senioralnej.

Edukacyjną misję kampanii wspierają także materiały tworzone przez Promedica24 na potrzeby mediów oraz kanałów social media. Firma wspomaga też osoby nieformalnie zajmujące się opieką, organizując dla nich bezpłatne warsztaty. Działania Promedica24 zostały odpowiednio docenione – firma jest laureatem Brązowego Spinacza 2018 w kategorii CSR.

Uzupełnieniem tej inicjatywy jest autorski projekt, jakim są „Warsztaty z wykorzystaniem kombinezonu geriatrycznego – symulacja zmysłów osoby starszej”, którego celem jest uświadomienie społeczeństwa, z jakimi problemami borykają się na co dzień osoby starsze. Zakładając kombinezon, opiekunowie lub kandydaci na opiekunów mają możliwość wcielenia się w rolę seniora.

Aktywni zawodowo po 50.

Drugim filarem działań Promedica24, mającym na celu wzrost świadomości społecznej nt. wyzwań związanych ze zmianami demograficznymi, jest kampania „Odważ się na zmiany”. Kampania skierowana jest do osób po 50. roku życia, które chciałyby dokonać zmian w życiu zawodowym. Promedica24 poprzez swoją inicjatywę inspiruje je do wyboru nowej ścieżki kariery. Firma jest przy tym otwarta na dojrzałych pracowników, dostrzegając ich potencjał oraz duże doświadczenie życiowe.

W Promedica24 doceniamy wiele cech, którymi charakteryzują się dojrzali pracownicy, takich jak odpowiedzialność, empatia i zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Około 60% osób zatrudnionych w naszej firmie jako opiekunowie to osoby 50+. Jednocześnie staramy się inspirować takie osoby do podjęcia nowych wyzwań poprzez nasz projekt „Odważ się na zmiany!”, w ramach którego pojawiliśmy się między innymi w programie Mądrej Babci pt. „Bezpiecznie przez życie”, w którym odpowiedzieliśmy na pytanie „Jak zarabiać na legalu?” – komentuje Beata Czech, Dyrektor Wykonawcza Promedica24.

Realizowana przez Promedica24 inicjatywa została doceniona podczas Senioralnych Targów Pracy Akademii WSB, nad którymi patronat honorowy objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, a patronat medialny redakcja magazynu „Głos Seniora”. Firma została podczas tego wydarzenia wyróżniona tytułem „Pracodawca Przyjazny Seniorom”.

Rekrutacja nowej rzeczywistości

Promedica24 szybko przystosowała się do nowej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 udoskonalając swoje procesy rekrutacyjne. Pozwoliło to na dokonanie ich digitalizacji, a przy tym zredukowanie zużycia materiałów papierowych. Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań rekrutacja przebiega teraz online lub telefonicznie, a kandydaci mają możliwość podpisania umowy w sposób zdalny, drogą mailową zamiast tradycyjną pocztą odbywa się też cała korespondencja. Przez Internet odbywają się także szkolenia, webinary i zajęcia w ramach kursów językowych.

W ramach adaptacji do funkcjonowania w warunkach pandemii Promedica24 wspierała także osoby decydujące się na współpracę z firmą poprzez załatwianie w ich imieniu wszelkich formalności na granicy oraz w urzędach Polski i kraju docelowego. O tym, jak pandemia wpłynęła na sytuację zarówno opiekunów, jak i osób objętych opieką można było dowiedzieć się więcej z raportów Promedica24 „Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19” oraz „Sytuacja opiekunów rodzinnych osób starszych w czasie pandemii COVID-19”.

Wysokie standardy współpracy

Sam proces rekrutacji odbywa się zgodnie z prognozowanym rozwojem firmy, według ustandaryzowanej procedury. Podczas procesu selekcji wykorzystywany jest wywiad kompetencyjny oraz weryfikacja językowa. Wysoką jakość procesów rekrutacyjnych Promedica24 i jej pozycji jako rzetelnego i wiarygodnego pracodawcy poświadcza także certyfikat jakości ISO 9001:2015. Ważnym dla firmy wyróżnieniem jest też nagroda Solidny Pracodawca, który to tytuł przyznawany jest najlepszym pracodawcom w Polsce oraz podkreśla ich solidne podejście do współpracowników. Ponadto Promedica24 została doceniona wyróżnieniem „Friendly Workplace” oraz Firma Godna Zaufania, przyznawany za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów. Jakość oraz wysokie standardy świadczonych przez Promedica24 usług w ramach opieki nad osobami niesamodzielnymi na rynkach europejskich potwierdza natomiast certyfikat QSBB TÜV Rheinland.

Przed przystąpieniem do pracy opiekunowie przechodzą szereg szkoleń merytorycznych przygotowujących do wyjazdu na kontrakt, jak i poszerzających ich wiedzę i umiejętności w trakcie zatrudnienia. Podczas takich kursów zapoznają się oni m.in. z zasadami dotyczącymi zachowania i utrzymywania higieny, opieki nad podopiecznym leżącym lub cierpiącym na chorobę otępienną. Dla osób wymagających podniesienia znajomości języka niemieckiego organizowane są kursy językowe od podstaw, a także doszkalające.

Stabilne i legalne zatrudnienie

W ramach współpracy z Promedica24 opiekunowie mają możliwość wyboru odpowiadającego im kontraktu spośród wielu sprawdzonych ofert. Co ważne, świadczenie usług opieki nad osobą starszą oraz pomocy domowej oparte jest o w pełni legalną umowę, która spełnia wymagania w zakresie najniższej stawki godzinowej zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Firma odprowadza także wszystkie wymagane składki od kwoty odpowiadającej aktualnej średniej krajowej, dzięki czemu osoby podejmujące współpracę z Promedica24 nie muszą obawiać się o swoją emeryturę. Opiekunowie mają także możliwość wyboru waluty, w której będą otrzymywać swoje wynagrodzenie (EUR lub PLN). Warto podkreślić też stabilność i renomę, jaką spółka cieszy się na rynku, dzięki czemu pracownicy mają gwarancję terminowości oraz wypłacalności firmy.

Promedica24 zapewnia swoim współpracownikom załatwienie wszelkich formalności związanych z podjęciem pracy, zakwaterowanie i wyżywienie w miejscu świadczenia usług, wsparcie Managera Kontraktu podczas całego trwania kontraktu oraz dostęp do całodobowej Infolinii alarmowej. Mają oni także możliwość awansu poprzez rozwój swoich kompetencji z zakresu opieki nad osobami starszymi oraz zwiększenia umiejętności językowych.

Dodatkowo opiekunowie wyjeżdżający z firmą na kontrakt mają zapewnione ubezpieczenie EKUZ oraz dodatkową polisę ERGO, a także prywatną opiekę zdrowotną – Enel Med. Zaufanie, jakim darzą Promedica24 osoby wyjeżdżające na kontrakt podkreśla także fakt, że aż 40% z nich rekomenduje współpracę z tą firmą swoim bliskim.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email