W drodze do najlepszych świadczeń zdrowotnych

Czy nadal opłaca się być solidnym pracodawcą? A może epidemia COVID-19 chociaż w części zwalnia z solidności wobec pracowników?

Takich pytań nie zadawali sobie jednak pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. Przez lata zbierania doświadczeń udało się bowiem wypracować rozwiązania, dzięki którym zbudowano przyjazne miejsca pracy. Przez lata kształtowano w szpitalu taką kulturę organizacyjną, która stworzy pracownikom szerokie możliwości rozwoju. W każdym dniu funkcjonowania szpitala wszystkim towarzyszyła zasada, że fundamentem każdej firmy są ludzie i że to przede wszystkim oni decydują o powodzeniu i marce swojego zakładu pracy. A kierownictwu szpitala zależało na tym, by dla pracowników firma była czymś więcej niż tylko pracodawcą.
– Postawiliśmy na otwartość, dialog, wzajemny szacunek, transparentność podejmowanych decyzji. Staramy się, aby działania podejmowane w kontekście całego szpitala i poszczególnych pracowników były jawne, jasne i dla wszystkich zrozumiałe. Wierzę, że to pracownicy są twórcami wszystkich naszych sukcesów – mówi Krystyna Walendowicz, Dyrektor Szpitala.

Takie podejście do pracowników zobowiązuje kierownictwo szpitala do zapewnienia pracownikom poczucia stabilizacji zatrudnienia i finansowego bezpieczeństwa. Zatrudniając pracowników stawia na długoletnią współpracę, budując jednocześnie indywidualną ścieżkę rozwoju kariery i inwestując w rozwój pracowników. To z myślą o swoich pracownikach szpital uzyskał akredytację na prowadzenie specjalizacji dla fizjoterapeutów i lekarzy w zakresie rehabilitacji medycznej. Uzyskiwane specjalizacje i podnoszone przez lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarki kwalifikacje stanowią o merytorycznej sile personelu i w sposób istotny wpływają na ugruntowanie wysokiej marki szpitala.

Za podejmowane na rzecz pracowników działania w zakresie ochrony ich zdrowia i propagowanie wśród nich zdrowego stylu życia, zwłaszcza w aspekcie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, szpital uhonorowany został przez Ministra Zdrowia w 2019 r. Certyfikatem „PracoDawca Zdrowia”.

Przykładem zaangażowania pracowników w życie szpitala jest liczny udział załogi w pracach zespołów problemowych. Pozwoliło to m.in. na trzykrotne (w ostatnich 5 latach) zdobycie tytułu najlepszego szpitala niezabiegowego w Polsce. Wychodząc poza zadania statutowe i podstawowe obowiązki pracowników, uwzględniając jednak ich inicjatywę, szpital zdobył I miejsce w konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości” w kategorii Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów oraz II miejsce w kategorii Profilaktyka i popularyzacja zdrowia w aspekcie społecznym.
Ale i na co dzień pracownicy doświadczają korzyści wynikających ze współpracy z pracodawcą – klarowny system nagród, szeroki i wszechstronny fundusz socjalny, możliwość korzystania w godzinach pracy z urządzeń fitnessowych, spotkania integracyjne czy wspólne wycieczki to tylko niektóre z elementów przedstawianej im oferty.

– Podstawą naszego działania jest zapewnienie pracownikom poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa i wysokiego poziomu świadczeń zdrowotnych. Ale takie cele mogą być osiągnięte wyłącznie poprzez uprzednią i codzienną wszechstronną troskę o pracownika. Natomiast uhonorowanie szpitala tytułem Solidny Pracodawca tylko potwierdza, że obraliśmy dobrą drogę. Z każdym rokiem staramy się być coraz lepszym pracodawcą. W corocznych ankietach pytamy pracowników o satysfakcję z pracy, w sposób mierzalny obserwujemy ich zaangażowanie i aktywność, wyciągamy z tych ankiet wnioski do poprawy naszej działalności w zakresie współpracy na linii pracodawca – pracownik. Odpowiadając zaś na zadane na wstępie pytanie, czy opłaca się być solidnym pracodawcą, odpowiedź jest tylko jedna – nie tylko się opłaca, warto nim być naprawdę. A stan epidemii może stać się szansą na określenie nowych form współpracy pracodawcy z pracownikami
– dodaje Krystyna Walendowicz.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email