Nasza wspólna odpowiedzialność za mądre decyzje

Nasza wspólna odpowiedzialność to obecnie walka z kryzysem klimatycznym. W tym kierunku coraz więcej firm podejmuje odpowiedzialne i zrównoważone podejście do prowadzenia biznesu, co stanowi realną redukcję emisji CO2.

Rozmowa z Joanną Erdman,Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiegonadzorującą tematy zrównoważonego rozwoju

 

– Rozpoczęliśmy życie na kredyt ekologiczny i mamy świadomość, jak duży jest nasz wpływ społeczny na zmianę postaw i jaka odpowiedzialność się z tym wiąże. Każdy z nas powoli kształtuje swój udział w pozytywnych zmianach na rzecz dobra klimatu. Jaki jest udział ING Banku Śląskiego jako instytucji finansowej w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym?
– Nasza Nowa Deklaracja Ekologiczna 2021 Grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego podtrzymuje podstawowe założenia zawarte w deklaracji z 2017 roku, a zatem stanowi kontynuację działań zmierzających do przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Chcemy promować rozwiązania związane ze zrównoważonym rozwojem, tworzyć i oferować produkty wspierające działania oraz inicjatywy proekologiczne i odpowiedzialnie zarządzać ryzykiem środowiskowym. Naszymi działaniami będziemy zmieniali nawyki, podejście biznesowe, rozwijali technologię i innowacje na rzecz środowiska. Wierzymy, że tylko wspólnymi siłami możemy dokonać znaczącej poprawy jakości życia i środowiska naturalnego. Ochrona klimatu to długa droga, która jest warta wysiłku i zaangażowania. Skutki prowadzonych przez nas działań odczują przyszłe pokolenia, ale satysfakcja z podejmowania mądrych decyzji jest wartością dodaną dla nas samych.
– W pierwotnej wersji deklaracji z 2017 roku zobowiązali się Państwo do niefinansowania działalności bezpośrednio zależnych od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%. Dodatkowo bank w trosce o środowisko nie finansuje również przemysłu związanego z uprawą i produkcją tytoniu czy z negatywnym wpływem na obszary chronione, leśnictwo i dobrostan zwierząt. Jest to ambitny plan, ale jak widać skuteczny i opłacalny, ponieważ w Nowej Deklaracji Ekologicznej podtrzymują Państwo podstawowe założenia.
– Kilka tygodni temu ogłosiliśmy Nową Deklarację Ekologiczną, w konsekwencji której zobligowaliśmy się do przeznaczenia 5,3 mld zł na sfinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii i projektów proekologicznych oraz na utworzenie programu grantowego dla start-upów i młodych naukowców na realizację projektów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Poza nakładem finansowym zobowiązujemy się w niej do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku.
– W jakich obszarach znajdują się rozwiązania według Deklaracji Ekologicznej ING Banku Śląskiego?
– ING podejmuje szereg inicjatyw ekologicznych, które wspierają klientów w odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów środowiska naturalnego. Realizujemy Strategie Zrównoważonego Rozwoju w 3 kluczowych obszarach: ING dla przedsiębiorczych, ING dla równych szans oraz ING dla klimatu. Zrównoważony rozwój w ING polega na umiejętnym łączeniu wszystkich tych elementów i wypracowaniu spójnego, rozwojowego podejścia. Prowadzone przez nas działania obejmują m.in.  cały zestaw „zielonych” produktów i usług, takich jak np. ekopożyczka dla firm czy dla klientów indywidualnych, mikrofaktoring czy mikroleasing; wspieranie transformacji środowiskowej i finansowanie proekologicznych inwestycji. ING prowadzi również działania w duchu gospodarki obiegu zamkniętego, ograniczania dokumentacji papierowej, działania edukacyjne, a także promuje proekologiczne zachowania i zdrowy styl życia wśród pracowników.
– Wspierają Państwo inicjatywy, które są źródłem zmiany i transformacji w obszarze ekologii. ING Bank Śląski utworzył również fundusz grantowy w wysokości 2 mln zł rocznie dla start-upów oraz młodych polskich naukowców na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Ale nie tylko…
– Wdrażamy również ofertę na finansowanie projektów związanych z energią prosumencką w segmencie klientów indywidualnych. Włączyliśmy kredyty mieszkaniowe do TERRA – inicjatywy Grupy ING polegającej m.in. na przyjęciu długoterminowych celów obniżania emisyjności udzielanych kredytów zgodnie z Porozumieniem Paryskim. Jednocześnie jako bank będziemy kontynuować oferowanie korzystnych finansowo pożyczek na cele ekologiczne oraz kredytów hipotecznych na energooszczędne domy. Nasza oferta to również produkty inwestycyjne oparte na kryteriach ESG, takie jak fundusz NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania.
– ING Bank Śląski wspiera swoich klientów w decyzjach i działaniach, by mogli być o krok do przodu w życiu i w biznesie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Wasza pomarańczowa wspólnota, którą tworzycie. Wzorowe współdziałanie w budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju pozwala na kreowanie odpowiedzialnej misji.
– Każdy z nas jest też częścią mniejszych i większych rodzin, grup i społeczności. Dlatego działamy na rzecz wspólnego dobra. Rozumiemy je jako poczucie
wspólnoty, szacunek do siebie nawzajem i do natury. Łączy nas przekonanie, że musimy działać WSPÓLNIE – dla klientów, dla społeczeństwa, dla nas samych i naszych pracowników. W centrum naszych działań zawsze byli i są ludzie, a teraz również wyzwania związane z kryzysem klimatycznym. Nie możemy pozwolić, żeby zmiany klimatyczne negatywnie wpłynęły na życie przyszłych pokoleń. Musimy efektywniej wykorzystywać zasoby naturalne, rozwijać technologię i innowacje na rzecz ochrony naszej planety. Chcemy być partnerem w podejmowaniu właściwych decyzji finansowych w ważnych momentach życia naszych klientów. Wspierać codzienną przedsiębiorczość, czyli zaradność życiową, potencjał i życie z pasją, po swojemu. Czujemy się współodpowiedzialni za to, aby nasi klienci rozsądnie zarządzali swoim budżetem, myśleli o swoich bieżących i przyszłych potrzebach. Nasze relacje budujemy na etyce i zaufaniu. Chcemy współpracować, wykorzystując nasze narzędzia i wiedzę, inspirować do pozytywnych zmian, żeby jak najlepiej przygotować się na wyzwania przyszłości. Jesteśmy bankiem otwartym dla wszystkich. Chcemy, aby każdy czuł się tutaj jak u siebie, z szacunkiem i zrozumieniem. Strategie Zrównoważonego Rozwoju ING Banku Śląskiego stanowią ważny dokument w prowadzonej działalności ze względu na określone reguły działania teraz i w przyszłości. Pracownicy są świadomi odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa w konkretnych działaniach oraz jak wiele zależy od współdziałania w osiągnięciu zamierzonego celu.
ING Bank Śląski został nagrodzony w ogólnopolskim plebiscycie Laur Konsumenta/Laur Klienta 2021 złotym Laurem Klienta 2021 w kategorii „Ekologiczne strategie w biznesie”.
– Dziękuję za rozmowę.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email