Stawiamy na rozwój naszych pracowników

O Fujitsu opowiada Aleksandra Durzyńska-Prochowska, Dyrektor Zarządzająca Poland GDC, Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu jest głównym japońskim dostawcą nowych technologii oraz sprzętu w dziedzinie informatyki i komunikacji (ICT), oferującym pełen zakres produktów, rozwiązań i usług technologicznych. Korzy­stamy z naszego doświadczenia oraz siły technologii ICT, aby wraz z naszymi klientami kształtować przyszłość globalnej społeczności. W oparciu o koncepcję dynamicz­nych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwią­zania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi.

Na polskim rynku marka Fujitsu jest obecna od 20 lat, zatrudnia ponad 3400 pracowni­ków, funkcjonując w trzech głów­nych lokalizacjach: w Warszawie, w Łodzi i w Katowicach.W warszawskiej siedzibie fir­ma zajmuje się usługami wsparcia klientów oraz sprzedaży. Global Delivery Center w Łodzi i Kato­wicach koncentruje specjalistów z zakresów biznesowych, takich jak: Service Desk, Service Management, DX Se­rvices, Application & Multi-Cloud Services, Workforce & Workplace Services, Enterprise Cyber Security Services, Business Process Services oraz Program & Project Services i innych. W Łodzi, Fujitsu zatrudnia również specjalistów do jednostki Europe Business Services, w na­stępujących obszarach: Finance (P2P, O2C, General Ledger, Project and Contract Accounting, Treasury, Master Data, Bid Finance Team and Product Pricing Office), Supply Cha­in (Order Management & Procure­ment), Internal Audit, Assurance, a także HR Service Delivery.

Kryzys wywołany pandemią z pewnością przyspieszył wprowadzenie pracy zdalnej wśród wszystkich naszych pracowników, co jako wyraz troski i bezpieczeń­stwa, spotkało się z pozytywnym odbiorem zarówno wśród naszych klientów, jak i wśród samych za­trudnionych. Z perspektywy firmy przejście na pracę zdalną pomo­gło utrzymać ciągłość realizacji naszych celów biznesowych. Nie wstrzymaliśmy procesów rekru­tacyjnych, a wprowadziliśmy m.in. zdalny onboarding nowych pra­cowników, co umożliwiło zacho­wanie ciągłości funkcjonowania. W trosce o bezpieczeństwo nasi nowi pracownicy otrzymują sprzęt oraz wszystkie niezbędnie doku­menty bez konieczności wizyty w naszych siedzibach. Niemalże przez cały czas trwają rekrutacje zarówno osób wkraczających do­piero na zawodową ścieżkę, jak i tych, które mają bogatsze do­świadczenie. Do naszych zespołów poszukujemy m.in. programistów, inżynierów ds. zapewnienia jakości, specjalistów, administratorów i in­żynierów IT, osoby zainteresowane karierą w branży IT, księgowości i finansach, specjalistów logistyki, a także osoby ze znajomością języ­ków i obsługi klienta.

Kontynuujemy też nasze dłu­goterminowe plany związane z przestrzenią biurową. W Kato­wicach Fujitsu zlokalizowane jest w biurowcu KTW, z kolei łódzki zespół Fujitsu Poland GDC, który ze względu na nieustanny roz­wój firmy, już od 4 lat funkcjonuje w dwóch lokalizacjach, w przy­szłym roku przeprowadzi się pod jeden dach do nowych biurowców w kampusie Fuzja.

Jesteśmy świetnym miejscem do pracy z kilku powodów. Przede wszystkim stawiamy na rozwój naszych pracowników – oferujemy szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, kursy językowe, szkolenia techniczne. Jesteśmy miejscem pracy na lata – mamy wielu pracowników z długim stażem pracy (9-10 lat). Dbamy o well-being naszych pracowni­ków, szczególnie w okresie pan­demii, mamy telefon wsparcia i szereg innych aktywności dla pracowników (np. medytacje, joga online, tydzień wykładów o zdro­wiu mentalnym). Wspieramy edu­kację w szerszym kontekście. Jako Partner globalnego Programu P­-Tech nasi pracownicy prowadzą zajęcia dla uczniów wybranych średnich szkół technicznych w Łodzi i w Katowicach.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email