Praca w IKEA. Znaczy więcej. 

Sposób, w jaki dbamy w IKEA o pracownika wynika z kultury organizacyjnej i wartości, którymi kieruje się firma. Szacunek, dawanie dobrego przykładu, wspólna praca, a przede wszystkim dbanie o ludzi i planetę są drogowskazami w podejmowaniu wszelkich decyzji.

W 2021 roku w IKEA przygotowaliśmy szeroki pakiet świadczeń, których celem było zapewnienie dobrych warunków zatrudnienia, wspieranie w obecnych wyzwaniach oraz aktualizacja i przygotowanie nowych benefitów. Jednym z nich jest „Program Wsparcia Pracownika”, który daje pracownikom i ich rodzinom dostęp do bezpłatnego, poufnego wsparcia w zakresie porad psychologicznych, prawnych, finansowych i zdrowotnych. Dla wszystkich pracowników Grupy Ingka na świecie wprowadzono program „Co u Ciebie?”. Celem inicjatywy było uwrażliwianie i przygotowanie pracowników, liderów i menedżerów do niekiedy trudnej rozmowy na temat emocji i potrzeb drugiej osoby. Punktem wyjścia jest z pozoru proste pytanie „Co u Ciebie?”, które pokazuje gotowość do wysłuchania i okazania wsparcia. Poprzez angażujące webinary, warsztaty i udostępniane poradniki chcieliśmy zwrócić większą uwagę na rolę, jaką odgrywa dla każdego z nas kondycja psychiczna. Wszyscy pracownicy otrzymali też „Dzień dla mnie”, czyli dodatkowy, pełnopłatny dzień wolny, który można było wykorzystać w zależności od indywidualnych potrzeb.

IKEA nieustannie docenia indywidualny wkład każdego pracownika i zaangażowanie w tworzenie silnej kultury firmy oraz dzielenie się najlepszymi praktykami. Dlatego wraz z podsumowaniem roku finansowego 2021 firma globalnie ogłosiła dodatkowy prezent finansowy UPPSKATTA, co po szwedzku oznacza „wdzięczność/uznanie”, który jest wyrazem docenienia wyjątkowego wysiłku wszystkich pracowników Grupy Ingka na świecie. Z myślą o przyszłości IKEA proponuje też swoim pracownikom specjalny program emerytalny TACK! Środki z programu są przyznawane co roku, w zależności od wyników firmy – od momentu uruchomienia programu IKEA przeznaczyła ok. 827 mln euro dla swoich pracowników na całym świecie.

Tworzymy miejsce pracy, w którym każdy będzie czuł się zaopiekowany i będzie mógł się rozwijać w oparciu o swoje mocne strony i talenty. Realizując strategię Diversity & Inclusion budujemy przyjazne środowisko pracy o niepowtarzalnej atmosferze pełnej szacunku i bezpieczeństwa. Poczucie wspólnoty oznacza, że każdy z nas jest ważny, głos każdego jest słyszany i wkład każdego się liczy. Kolejny rok realizujemy trzyletnią strategię różnorodności i włączania, która odpowiada na potrzeby pracowników IKEA. Aktywności skierowane są do różnych grup pracowników i rozłożone w czasie, opierając się na 5 wymiarach różnorodności: płci, wieku, orientacji seksualnej, sprawności fizycznej i psychicznej oraz pochodzeniu etnicznym.

Nasze działania w Polsce na rzecz równości, różnorodności i włączania są doceniane przez rynek i ekspertów. Firma znalazła się m.in. na liście 31 pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce. Zestawienie powstało na podstawie wyników badania Diversity IN Check, przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a także w raporcie „Równość rodzicielska na polskim rynku pracy”, który został przygotowany przez Politykę Insight.

Wspólnie realizujemy inicjatywy związane ze świadomym i zrównoważonym podejściem do ludzi i planety, by kreować środowisko, w którym każdy pracownik czuje się bezpiecznie i może nieustannie się rozwijać. Jesteśmy dumni za kolejne wyróżnienie tytułem Solidny Pracodawca Roku i będziemy kontynuować nasze wysiłki, by funkcjonować na jak najwyższym poziomie dla naszych klientów, pracowników oraz całego otoczenia.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email