Etyka i bezpieczeństwo filarem zaufania i dobrej atmosfery

Do grona laureatów projektu Solidny Pracodawca Roku dołączyła firma Wild Polska Sp. z o.o. będąca częścią amerykańskiej grupy ADM. Osiągnięcie zdobyte przez warmińsko-mazurską firmę z branży rolno-spożywczej jednoznacznie potwierdza, że obrane kierunki działań są doceniane przez podmioty zewnętrzne, partnerów biznesowych oraz przez pracowników.

Coraz częściej organizacje dostrzegają zależność między atmosferą miejsca pracy a efektywnością funkcjonowania. W tym zakresie firma Wild Polska już u podstaw tworzenia zakładu zdawała sobie sprawę, jak ważną rolę w kontekście rozwoju odgrywa człowiek. W efekcie działań, które były wdrażane od początku budowania strategii rozwoju, firma Wild może poszczycić się tym, że większość jej najważniejszego kapitału, czyli załoga jest w organizacji od samego początku. Natomiast osoby, które zdecydowały się rozwijać swoją karierę w innych miejscach, chętnie wracają, by wspólnie kontynuować rozpoczętą podróż w kierunku rozwoju zarówno osobistego, jak i organizacyjnego.

– O tym, jak istotnym kapitałem dla całej organizacji są ludzie – mówi Mirosław Michnowicz, Managing Director. – Jednym z filarów, na których opiera się sukces firmy Wild Polska są nasi pracownicy. Uważam, że tak zwany ludzki aspekt organizacji w znacznym stopniu pomaga nam w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Jasnym wnioskiem wynikającym z tych słów jest zaufanie, jakim dyrektor zarządzający darzy zespół pracowników. Świadomość budowania organizacji opartej na ludziach wymaga przyjęcia odpowiednio dobranej strategii działania, skupiającej się na zapewnieniu pracownikom warunków, w których będą mogli w najlepszy możliwy sposób wykorzystać swoje talenty. W tym zakresie organizacja przyjęła amerykańską  filozofię biznesu opartą między innymi na bezpieczeństwie pracy pracowników. Potwierdzeniem jakości wdrożonej strategii bezsprzecznie jest fakt, że firma Wild Polska uzyskała II miejsce w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy „Pracodawca – organizator bezpiecznej pracy”. Duże znaczenie w kontekście oceny organizacji jako wspierającej pracowników miał wynik stuprocentowej zgodności ze standardami uzyskany podczas Audytu Etyki Zawodowej SEDEX (SMETA). Audyt obejmował aspekty środowiskowe, zdrowotne, bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz etykę i standardy pracy.

Certyfikaty, w tym zdobyty w ostatnim czasie tytuł Solidny Pracodawca 2019, w jasny sposób potwierdzają, że działania oraz idee, które przyświecają firmie Wild Polska Sp. z o.o. są doceniane, a organizacja staje się wizytówką swojego regionu w kontekście miejsca, w którym pracuje się z pasją, a pracodawca jest nie tyle szefem, ile partnerem.

Warto podkreślić, że prowadzona w firmie polityka zakłada szereg działań propracowniczych, w których poczet zaliczyć można szkolenia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. W ramach szkoleń pracownicy, w zależności od działów oraz obranej ścieżki rozwoju, mają szansę poszerzać swoją wiedzę, jednocześnie zyskać nowe kwalifikacje, w efekcie czego mogą awansować, jak również w jeszcze lepszy sposób przyczyniać się do rozwoju organizacji. Bardzo ważnym elementem, o którym firma Wild Polska pamięta i za co zasługuje na szczególne docenienie, jest fakt dzielenia się wiedzą. Współpracując z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz Centrum Doskonalenia Zawodowego poprzez organizowanie praktyk zapewnia szansę zdobycia tak cennego w dzisiejszych czasach doświadczenia zawodowego. W ten sposób zdobytą wiedzę, wyznawane idee oraz pozytywne praktyki przekazuje młodzieży, która w przyszłości będzie mogła skorzystać z nich w rozwoju swojej kariery.

 

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email