W TiM S.A. człowiek jest dobrem nadrzędnym

You may also like...