Możemy przenosić góry w myśl najważniejszych wartości

Rozmowa z Michalem Cuha, Dyrektorem Generalnym Boehringer Ingelheim Polska. Rodzinna firma farmaceutyczna Boehringer Ingelheim wierzy­, że każde pokolenie ma swój wkład w kształtowanie świata, dlatego zwraca szczególną uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju i wspierania lokalnych społeczności. Odpowiedzialność społeczna jest integralną częścią kultury korporacyjnej. Działania przedsiębiorstwa są inicjowane przez jednostki skupiające się na potrzebach lokalnych społeczności, pacjentów, wspólnot sąsiedzkich, terytoriów w poszczególnych krajach. Ekologiczne strategie w biznesie stosowane w Boehringer Ingelheim zostały nagrodzone w ogólnopolskim plebiscycie złotym Laurem Klienta 2021.

– Jak wygląda specyfika Waszej działalności na co dzień – w Polsce i na świecie?
– Jesteśmy firmą rodzinną, obecnie jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie, działającą od 136 lat na ponad 130 rynkach. Naszą misją jest opracowywanie przełomowych terapii w zakresie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt. Koncentrujemy naszą uwagę szczególnie na tych obszarach, w których nie są jeszcze dostępne opcje terapeutyczne, pozwalające na zadowalającą kontrolę choroby.
Podstawą naszego działania są ludzie, którzy mają swój wkład w badania, realizację pomysłów, a tym samym stały rozwój zarówno całego zespołu, jak i naszego portfolio. I mimo, że jako firma nie mamy dużej gamy innowacyjnych leków, to jednak te, które stworzyliśmy są naprawdę przełomowe. Jesteśmy z tego dumni. W Polsce prowadzimy działalność już od ponad 30 lat, zmieniając życie polskich pacjentów i nieustannie pracując nad udostępnianiem im naszych innowacyjnych terapii.
– Kierunek codziennej działalności firmy wyznacza wizja – do nowych wartości poprzez innowacje. Jaki jest ich cel i jak przełożyły się na jakość produktów czy funkcjonowanie przedsiębiorstwa?
– Od zawsze jesteśmy otwarci na partnerstwo i zaangażowanie różnorodnych ekspertów, aby wykorzystując dostępne możliwości badawcze oraz naukowe przyspieszać osiągnięcie kolejnych przełomów medycznych. Stale inwestujemy w działalność badawczo-rozwojową. W 2020 roku przeznaczyliśmy na ten cel rekordową w historii naszej firmy kwotę 3,7 mld euro (18,9% przychodów netto ze sprzedaży). Myślę, że to pokazuje jak ten obszar jest dla nas ważny. Rok 2021 przyniósł dotychczas wiele dobrego. Boehringer Ingelheim, jako pierwsza firma z branży farmaceutycznej, rozpoczął współpracę z Google Quantum AI, skupiającą się na poszukiwaniu i wdrażaniu zastosowań obliczeń kwantowych w badaniach i rozwoju nowych molekuł. To jest niewątpliwie przyszłość i ma stymulować nowe odkrycia, których chcemy być częścią.
W najbliższych planach mamy także inwestycje lokalne. Niedawno ogłosiliśmy otwarcie nowego Centrum Usług Biznesowych, które swoją siedzibę będzie miało we Wrocławiu i w przyszłości będzie wsparciem na całą Europę. Wierzymy, że dynamicznie rozwijające się środowisko, wysoko wykwalifikowani kandydaci, a także duży potencjał innowacyjny stworzą na Dolnym Śląsku, oprócz nowych miejsc pracy, także wyjątkowe możliwości rozwoju całej naszej organizacji. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że to właśnie Polskę wybrano do realizacji tego długofalowego projektu.
– W jakich kierunkach planowany jest rozwój firmy i jakie są Państwa najważniejsze cele?
– Nasz główny cel to odpowiadać na potrzeby pacjentów i tutaj szczególnie kilka obszarów jest dla nas kluczowych. Po pierwsze, widzimy jak dużą grupę stanowią chorzy z cukrzycą i to właśnie im chcielibyśmy zaoferować lepszą opiekę i pomóc w dobrym kontrolowaniu choroby. Jesteśmy zaangażowani w leczenie cukrzycy, przede wszystkim w kontekście przedłużania życia chorych poprzez obniżanie ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych. Cukrzyca w ostatnich latach stała się globalną chorobą cywilizacyjną, bardzo ściśle powiązaną ze stylem życia i możemy spodziewać się wzrostu liczby pacjentów z tym schorzeniem. Diabetologia będzie niewątpliwie wyzwaniem na kolejne lata.
Zależy nam także na możliwości zaproponowania nowych opcji terapeutycznych dla osób cierpiących na niewydolność serca. W Polsce jest ogromna grupa takich chorych, którzy mogliby skorzystać z innowacyjnego leczenia.
Innym, równie ważnym obszarem, w którym działamy już od kilku lat i niewątpliwie skala ta będzie się w najbliższym czasie powiększać, są choroby śródmiąższowe płuc. W dużej mierze mamy tu do czynienia z chorobami rzadkimi m.in. takimi jak idiopatyczne włóknienie płuc czy śródmiąższowa choroba płuc związana z twardziną układową, które często są nieuleczalne, bardzo uciążliwe i utrudniają codzienne funkcjonowanie chorych. Wierzymy, że nowoczesne terapie, które oferujemy, będą nową szansą dla wielu chorych i poprawią znacząco jakość ich życia.
To nasze główne cele i kierunki działania w kolejnych latach.
– Co wyróżnia Państwa firmę na tle innych podmiotów o podobnym profilu działalności?
– Myślę, że jednym z takich elementów są nasi pracownicy. Nieustannie dbamy o ich wszechstronny rozwój zawodowy i staramy się stworzyć im warunki umożliwiające zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Potwierdzeniem takiego podejścia są niewątpliwie certyfikaty Top Employer, które w 2021 roku zostały nam przyznane już po raz siódmy w Polsce, po raz drugi w Europie, a także po raz pierwszy globalnie i tym samym znaleźliśmy się w gronie zaledwie 16 firm na całym świecie, które otrzymały taką nagrodę. To dla nas duże wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy i stałego rozwoju.
Oprócz opracowywania innowacyjnych terapii, niezwykle ważna jest dla nas także edukacja społeczeństwa w zakresie zdrowia – prowadzimy takie działania w Polsce już od wielu lat. Są to trzy duże kampanie edukacyjne: „Dłuższe życie z cukrzycą”, „Płuca Polski” i „Stop udarom”. Promujemy zdrowe nawyki żywieniowe, aktywność fizyczną, podkreślamy ważną rolę wykonywania regularnych badań w celu wczesnego rozpoznania choroby i szybkiego podjęcia terapii. Zależy nam, aby każdy z nas był świadomy, że ma duży wpływ na swoje życie i zdrowie i aby wziął za nie odpowiedzialność.
– Otrzymaliście Państwo certyfikat złoty Laur Klienta 2021 w kategorii „Ekologiczne strategie w biznesie/przemyśle”. Czy mógłby Pan przybliżyć, na czym polega polityka firmy Boehringer Ingelheim w kwestiach zrównoważonego rozwoju oraz działań proekologicznych?
– Jako firma rodzinna wierzymy, że każde pokolenie ma swój wkład w kształtowanie świata, a zrównoważony rozwój oraz zaangażowanie w kwestie społeczne i środowiskowe od zawsze stanowią integralny element naszego wielopokoleniowego podejścia i dziedzictwa. Chcemy zostawić po sobie ślad i dlatego stworzyliśmy strategię „Zrównoważony rozwój – dla pokoleń”. Dzięki niej planujemy rozwijać działalność w zgodzie z realiami naszych czasów, osadzając aktywności na trzech głównych filarach, takich jak: Zdrowie, czyli dbałość o zdrowie ludzi i zwierząt, Potencjał społeczny oznaczający dbałość o funkcjonowanie społeczności i żyjących w nich ludzi, a także Ekologię – troskę o dobrą kondycję naszej planety.
Przechodząc może bardziej do konkretnych przykładów – stale pracujemy nad znacznym zmniejszeniem całkowitej emisji gazów cieplarnianych, wykorzystując energię odnawialną i zmniejszając zużycie energii w ogóle, wdrażamy programy gospodarki wodnej we wszystkich naszych lokalizacjach narażonych na ryzyko związane z wodą, ograniczamy obecność farmaceutyków w ściekach z produkcji, uwzględniamy zasady gospodarki o obiegu zamkniętym we wszystkich przyszłych opracowaniach produktów, stosując procesy ekoprojektu i zielonej chemii. Część z tych rozwiązań już działa i będziemy chcieli je utrzymać lub wzmocnić, natomiast w innych będziemy poszerzać horyzonty i podążać nowymi ścieżkami. Aby promować postawy, zachowania i nawyki proekologiczne w naszej firmie, wspieramy różnorodne wydarzenia i szkolenia w lokalnych oddziałach firmy. Co najważniejsze, zależy nam, aby takie zrównoważone podejście zakotwiczyć wśród naszych pracowników poprzez konkretne działania jak np. eliminacja jednorazowych plastikowych materiałów eksploatacyjnych, dążenie do bardziej ekologicznych spotkań, wybór lokalizacji na nasze biura w budynkach, które spełniają wymogi certyfikatów zrównoważonego budownictwa, czy zachęcając do wolontariatu na rzecz projektów związanych z ochroną środowiska. Głęboko wierzymy, że tworzenie świadomości ekologicznej w pracy może przyczynić się do ochrony środowiska również na gruncie prywatnym. Tym samym każdy z nas może zrobić coś dobrego dla naszej planety, dla przyszłych pokoleń.
– Dziękuję za rozmowę.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email